روش تحقیق، روایی و پایایی
روش تحقیق، روایی و پایایی
فروردین ۱۴, ۱۳۹۷
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری ۹۷
فروردین ۲۲, ۱۳۹۷

تست های کارشناسی ارشد انواع متغیر

تست های کارشناسی ارشد انواع متغیر

تست های کارشناسی ارشد انواع متغیر

تست های کارشناسی ارشد انواع متغیر- روش تحقیق

تحلیل نکته به نکته تست های کارشناسی ارشد انواع متغیر روش تحقیق
گردآوری و تنظیم: دکتر افشین صفایی

۱) متغیرهایی را که به صورت مستقیم قابل مشاهده و اندازه گیری نیستند، چه نامیده می شوند؟ (کارشناسی ارشد سراسری-۱۳۷۹)
۱) مزاحم ۲) همراه ۳) کنترل ۴) تعدیل کننده

۲) متغیری که پژوهشگر تعمدا انتخاب و تاثیر آن را حذف یا به حداقل ممکن می رساند، چه نام دارد؟ (کارشناسی ارشد سراسری-۱۳۸۰)
۱) کنترل ۲) مزاحم ۳) مداخله ۴) تعدیل کننده

۳) متغیری که محقق آنرا اجرا و دستکاری می کند، چه نام دارد؟ (کارشناسی ارشد سراسری-۱۳۸۰)
۱) تعدیل کننده ۲) همبسته ۳) کنترل ۴) مستقل

۴) متغیری که ذهنی است و حضور آن در تحقیق موجب به انحراف کشیدن نتیجه تحقیق می شود، کدام است؟
(کارشناسی ارشد سراسری-۱۳۸۱)
۱) همراه ۲) کنترل ۳) مزاحم ۴) تعدیل کننده

۵) متغیری که اثر آن ثابت نگه داشته می شود، کدام است؟ (کارشناسی ارشد سراسری-۱۳۸۴)
۱) مستقل ۲) کنترل ۳) مداخله گر ۴) تعدیل کننده

تست های کارشناسی ارشد انواع متغیر

۶) کدامیک از ویژگیها در مورد متغیرهای مداخله گر صحیح است؟ (کارشناسی ارشد سراسری-۱۳۸۷)
۱) به صورت فرضی بر پدیده ها تاثیر می گذارد. ۲) عینی هستند و محقق آنها را می شناسد.
۳) مستقیما قابل سنجش و اندازه گیری هستند. ۴) همانند متغیرهای مستقل و وابسته تعریف عملیاتی می شوند.

۷) تاثیر کدامیک از متغیرها در بررسی یک فرضیه باید خنثی یا ثابت نگهداشته شود؟ (کارشناسی ارشد سراسری-۱۳۹۱)
۱) متغیر کنترل ۲) متغیر تعدیل کننده ۳) متغیر مزاحم ۴) متغیر ملاحظه گر

۸) متغیر مزاحمی که جهت کنترل، اثر آن در مطالعه بررسی می شود، کدام است؟ (کارشناسی ارشد سراسری-۱۳۹۲)
۱) کنترل ۲) مستقل ۳) پیش بین ۴) تعدیل کننده

۹) متغیر وابسته به چه متغیری می گویند؟ (کارشناسی ارشد سراسری-۱۳۹۳)
۱) اثرش در مطالعه بررسی می شود. ۲) تغییرات آن اندازه گیری می شود.
۳) تاثیرات آن اندازه گیری می شود. ۴) اثرش از محیط پژوهش حذف می شود.

۱۰) به چه متغیری، متغیر کنترل گفته می شود؟ (کارشناسی ارشد سراسری-۱۳۹۴)
۱) اثر آن بوسیله محقق خنثی می شود. ۲) به طور تصادفی به نمونه تخصیص داده می شود.
۳) به ویژگیهای ذاتی نمونه گفته می شود. ۴) متغیری که وجود آن استنباط می شود.

پاسخ های صحیح تست های کارشناسی ارشد انواع متغیر

۱) ۱     ۲) ۱
۳) ۴     ۴) ۳
۵) ۳     ۶) ۱
۷) ۱     ۸) ۱
۹) ۲     ۱۰) ۱

خرید و دانلود محصولات کمک آموزشی کنکور کارشناسی ارشد:

آمار
روش تحقیق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *