آمار تربیت بدنی

آمار تربیت بدنی از دروس مهم در آزمون‌های ورودی دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری به شمار می رود. مجموعه آموزشی دیجی درس در راستای آموزش آمار و آمادگی داوطلبان برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد و یا دکتری گام برداشته است.

آمار

علم آمار، مبتنی است بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی. در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته می‌شود درحالی‌که در آمار استنباطی با به دست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان می‌کند در مورد جامعه استنباط آماری انجام می‌شود.
در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول دربارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست. از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به شمار می‌آورند.

آمار

آمار تربیت بدنی و علوم ورزشی

آمار در ورزش فرآیندی برای تبدیل داده‌ها به اطلاعات است و برای سهولت در بیان گزارش‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرد. علم آمار ابزاری برای کمک به متخصصان تربیت بدنی و علوم ورزشی برای تحلیل داده‌های کمّی است.

علم آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی شامل مجموعه‌ای از مفاهیم و روش‌ها در پژوهش‌های ورزشی است که نیازمند جمع‌آوری داده‌ها از طریق مشاهده، مصاحبه، آزمایش، استنباط، برآورد و نتیجه‌گیری و تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده است. عدم استفاده از آمار در پژوهش‌های ورزشی موجب ناتوانی در استفاده از بسیاری از داده‌ها و اطلاعات حاصل از پژوهش‌ها خواهد شد.

درس آمار از دروس مهم در رشته تربیت بدنی، علوم ورزشی و تمامی گرایش‌های آن است. لازم است که تمامی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی که با داده‌ها و تحلیل‌های آماری سروکار دارند، بر این درس تسلط داشته باشند. علاوه بر این، تسلط بر درس آمار تفاوت بارزی در رتبه داوطلبین آزمون کارشناسی ارشد و دکتری علوم ورزشی و تربیت بدنی ایجاد خواهد کرد.

مفاهیم آماری پرکاربرد در گرایش‌های مختلف تربیت بدنی و علوم ورزشی :

آشنایی با مفاهیم اولیه آمار، داده‌های آماری و ویژگی‌های آن‌ها، انواع متغیرها، جداول آماری، انواع مقیاس‌های اندازه‌گیری، نمودارهای فراوانی، معرفی شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، توزیع‌های مختلف داده‌ها، محاسبه همبستگی و رگرسیون، معرفی و تحلیل واریانس، کوواریانس، آزمون‌های آماری و …

و اما کلاس آموزشی ما

درس آمار از دروس تعیین‌کننده در آزمون دکتری به ویژه برای زیرگروه علوم انسانی است زیرا بسیاری از داوطلبین آن را بلد نبوده و معمولاً از آن رد می‌شوند. در آموزش این درس که در یازده جلسه تنظیم شده است، آموزش از صفر تا صد انجام شده است. فرض در آموزش این درس بر این بوده است که داوطلبین عزیز چیزی از آمار نمی‌دانند و برای اولین بار است با آن مواجه می‌شوند.

رشته‌های مرتبط:

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ، کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی ، کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی، کارشناسی ارشد رفتار حرکتی ، کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی

دکتری مدیریت ورزشی ، دکتری فیزیولوژی ورزشی ، دکتری آسیب شناسی ورزشی، دکتری رفتار حرکتی ، دکتری بیومکانیک ورزشی

نمونه فایل آموزشی آمار