آمار جمعیت‌شناسی

به دلیل وابستگی زیاد مطالعات جمعیت‌شناسی و آمار، مفاهیم و روش‌های آماری در این رشته کاربرد بسیاری دارند. همچنین درس آمار جمعیت‌شناسی یکی از دروس مهم در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته جمعیت‌شناسی است. مباحث مرتبط با احتمالات آماری از پرکاربردترین مباحث در جمعیت‌شناسی به کار می‌رود.

آمار

آمار

علم آمار، مبتنی است بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی.
در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته می‌شود درحالی‌که در آمار استنباطی با به دست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان می‌کند در مورد جامعه استنباط آماری انجام می‌شود.

در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول دربارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست. از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به شمار می‌آورند.

آمار جمعیت‌شناسی

جمعیت‌شناسی درواقع مطالعه آماری جمعیت‌ها است و به بررسی تراکم و توزیع جمعیت و یا پارامترهای مهمی مانند تولد، مرگ و ازدواج، طلاق و … در یک جامعه می‌پردازد. این رشته با گردآوری داده‌های مختلف آماری، طبقه‌بندی و تجزیه و تحلیل آن‌ها در بازاریابی و برنامه‌ریزی و توسعه به مسئولین و دولت‌ها کمک می‌کند. مطالعات جمعیتی ابتدا بادید کمّی آغاز می‌شود و به تدریج جنبه‌های کیفی به آن اضافه می‌شود و به‌طورکلی مجموعه‌ای تفکیک‌ناپذیر از مفاهیم کمّی و کیفی است. نکته حائز اهمیت در این رشته تأکید آن بر مفاهیم کمّی و در نتیجه رابطه تنگاتنگ آن با علم آمار است.

مفاهیم آماری پرکاربرد در رشته جمعیت‌شناسی:

آشنایی با کلیات و تعاریف موجود در آمار توصیفی و استنباطی، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، توزیع نرمال، همبستگی و رگرسیون، متغیرهای تصادفی، نمونه‌گیری، طبقه‌بندی داده‌ها، آزمون‌های آماری، تحلیل واریانس و …

کاربرد آمار در مطالعات جمعیت‌شناختی شامل مراحل زیر است:

– گردآوری داده‌های کمی
– طبقه‌بندی داده‌ها و پردازش آن‌ها به شکل جداول آماری
– تجزیه و تحلیل داده‌ها و مقایسه آن‌ها
– نتیجه‌گیری و یافتن اطلاعات جدید

و اما کلاس آموزشی ما

درس آمار از دروس تعیین‌کننده در آزمون دکتری به ویژه برای زیرگروه علوم انسانی است زیرا بسیاری از داوطلبین آن را بلد نبوده و معمولاً از آن رد می‌شوند. در آموزش این درس که در یازده جلسه تنظیم شده است، آموزش از صفر تا صد انجام شده است. فرض در آموزش این درس بر این بوده است که داوطلبین عزیز چیزی از آمار نمی‌دانند و برای اولین بار است با آن مواجه می‌شوند.

آمار

مطالب مرتبط: روش تحقیق جمعیت شناسی

رشته‌های مرتبط: کارشناسی ارشد جمعیت شناسی ، دکتری جمعیت شناسی

نمونه فایل آموزشی آمار