آمار روانشناسی

آمار روانشناسی از دروس مهم برای رشته روانشناسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است و در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد این رشته سؤالاتی به آن اختصاص می‌یابد.

آمار

علم آمار، مبتنی است بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی. در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته می‌شود درحالی‌که در آمار استنباطی با به دست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان می‌کند در مورد جامعه استنباط آماری انجام می‌شود.

در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول دربارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست. از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به شمار می‌آورند.

آمار

آمار روانشناسی

آمار توصیفی، آمار استنباطی و احتمالات سه شاخه مرتبط با آمار هستند که در رشته روانشناسی و گرایش‌های مختلف آن مورداستفاده قرار می‌گیرند که در بین آن‌ها مطالعه آمار توصیفی و آزمون‌های آماری اهمیت بیشتری دارد.

مفاهیم آماری پرکاربرد در گرایش‌های مختلف روانشناسی عبارت‌اند از:

آشنایی با کلیات و تعاریف موجود در آمار توصیفی و استنباطی، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، توزیع نرمال، همبستگی و رگرسیون، متغیرهای تصادفی، نمونه‌گیری و توزیع آن، طبقه‌بندی داده‌ها، آزمون‌های آماری، تحلیل واریانس و …

آمار

و اما کلاس آموزشی ما

درس آمار از دروس تعیین‌کننده در آزمون دکتری به ویژه برای زیرگروه علوم انسانی است زیرا بسیاری از داوطلبین آن را بلد نبوده و معمولاً از آن رد می‌شوند. در آموزش این درس که در یازده جلسه تنظیم شده است، آموزش از صفر تا صد انجام شده است. فرض در آموزش این درس بر این بوده است که داوطلبین عزیز چیزی از آمار نمی‌دانند و برای اولین بار است با آن مواجه می‌شوند.

مطالب مرتبط: روش تحقیق روانشناسی
فیلم پاسخ تشریحی آمار و روش تحقیق کنکور دکتری ۹۷
فیلم پاسخ تشریحی آمار و روش تحقیق کنکور دکتری ۹۶
رشته‌های مرتبط: کارشناسی ارشد روانشناسی ، دکتری روانشناسی

نمونه فایل آموزشی آمار