آمار سنجش و اندازه‌گیری

درس آمار سنجش و اندازه‌گیری از دروس مهم و کاربردی در رشته سنجش و اندازه‌گیری است. داوطلبان آزمون‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی این رشته با تسلط بر درس آمار می‎توانند به نتایج مطلوب دست یابند.

آمار

آمار

آمار روشی علمی برای جمع‌آوری، تلخیص و تجزیه و تحلیل داده‌ها است و برای بررسی و تفسیر از مشاهدات استفاده می‌کند.سیر تحول علم آمار از حیث موضوع به شرح زیر است:

آمار توصیفی

آمار توصیفی همان‌طور که از نام آن پیدا است به توصیف جامه آماری می‌پردازد و پارامترهای جامعه را محاسبه می‌کند. اگر مقادیر و شاخص‌های جامعه آماری از طریق سرشماری تمام عناصر جامعه محاسبه شوند، به آن آمار توصیفی می‌گویند.

آمار استنباطی

آمار استنباطی در تمامی مباحث مرتبط با استنباط و نتیجه‌گیری کاربرد دارد. در این نوع آمار، آماره‌ها به کمک مقادیر نمونه محاسبه‌شده و از طریق تخمین و آزمون فرض آماری به پارامترهای جامعه تعمیم داده می‌شوند.

آمار نا پارامتریک

آمار نا پارامتریک در بررسی‌هایی که در آن‌ها از متغیرهایی با مقیاس کیفی استفاده می‌شود، کاربرد دارد و در آن نیازی به وجود این فرض که مشاهدات از توزیع نرمال برخوردار باشند، نیست.

مراحل پژوهش علمی در آمار

– تعیین هدف
– جمع‌آوری داده‌ها
– تجزیه و تحلیل داده‌ها
– بیان یافته‌ها

فرضیه

فرضیه عبارتی آزمایشی است که رابطه بین دو یا چند متغیر را به‌طور دقیق بیان می‌کند و درستی و اعتبار آن از طریق آزمایش تعیین می‌شود. یک فرضیه خوب باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

– واضح و بدون ابهام باشد و ترجیحاً در قالب جملات خبری بیان شود.
– قابل تبیین باشند و برای بیان علتی به کار رود.
– رابطه موردنظر بین متغیرها را بیان کند.
– قابلیت آزمون‌پذیری داشته باشد.

آمار سنجش و اندازه‌گیری

سنجش و اندازه‌گیری به ارزیابی، ارزشیابی، سنجش و اندازه‌گیری ویژگی‌ها و خصوصیات انسانی با استفاده از ابزارهای مختلف و روش‌های کمّی و کیفی مختلف می‌پردازد تا بتواند از افراد مختلف در موقعیت‌های شغلی مرتبط با آموزش و پرورش استفاده نماید. به عبارتی در این رشته از آمار برای تبدیل مفاهیم کیفی روان‌شناختی به داده‌ها و نتایج کاربردی و قابل‌اعتماد کمّی استفاده می‌شود؛ بنابراین رشته سنجش و اندازه‌گیری برای تجزیه و تحلیل پژوهش‌های روانشناسی و آموزشی به آمار وابسته است.

مفاهیم آماری موردبررسی در سنجش و اندازه‌گیری عبارت‌اند از:

آشنایی با تعاریف و مفاهیم اولیه آمار توصیفی و آمار استنباطی، آشنایی با جامعه آماری و انواع آن، شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی، انواع متغیرها و مقیاس‌های اندازه‌گیری آن‌ها، طبقه‌بندی داده‌ها و نمودارهای فراوانی، توزیع نرمال، رگرسیون، آزمون فرض، تحلیل واریانس و …

کاربرد آمار

درس آمار از دروس مهم برای رشته سنجش و اندازه‌گیری در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است و در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد سراسری و آزاد سؤالاتی به آن اختصاص می‌یابد. ازآنجاکه بسیاری از داوطلبان به دلیل گستردگی زیاد مطالب از این درس رد شده و آن را مطالعه نمی‌کنند، تسلط به مباحث آمار می‌تواند منجر به کسب نتایج عالی در کنکورهای دکتری و کارشناسی ارشد شود. تسلط بر درس آمار علاوه بر اینکه در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها اهمیت دارد، در مطالعات و انجام کارهای پژوهشی مختلف در حوزه‌های متفاوت نیز استفاده می‌شود.

مجموعه آموزشی ما

مجموعه آموزشی آمار دیجی‌درس که در یازده جلسه ارائه شده است به آموزش آمار از صفر تا صد می‌پردازد. در این آموزش فرض بر این بوده است که داوطلبین عزیز چیزی از آمار نمی‌دانند و برای اولین بار است که به مطالعه آن می‌پردازند.

آمار

مطالب مرتبط: روش تحقیق سنجش و اندازه‌گیری

رشته‌های مرتبط: دکتری سنجش و اندازه‌گیری

نمونه فایل آموزشی آمار