آمار علوم ارتباطات اجتماعی

یادگیری درس آمار علوم ارتباطات اجتماعی برای داوطلبان آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری این رشته ضروری است. آمار از دروس پایه کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی است که در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد نیز سؤالاتی به آن اختصاص می‌یابد.

آمار

آمار

علم آمار، مبتنی است بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی. در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته می‌شود درحالی‌که در آمار استنباطی با به دست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان می‌کند در مورد جامعه استنباط آماری انجام می‌شود.

در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول دربارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست. از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به شمار می‌آورند.

 آمار علوم ارتباطات اجتماعی

به‌طورکلی استفاده از فن‌ها، روش‌ها و تحلیل‌های آماری به بخشی کاربردی در علوم مختلف تبدیل شده است. رشته علوم ارتباطات اجتماعی ازجمله رشته‌های دانشگاهی است که یادگیری درس آمار در آن ضروری است. آمار از دروس پایه در مقطع کارشناسی رشته علوم ارتباطات اجتماعی به شمار می‌آید که در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد این رشته نیز سؤالاتی به آن اختصاص می‌یابد.

مباحث آماری مورداستفاده در علوم ارتباطات اجتماعی عبارت‌اند از:

آشنایی با فضای نمونه، آشنایی با انواع متغیرها و شاخص‌ها (شاخص‌های مرکزی و پراکندگی)، تعریف احتمال و انواع آن، توابع توزیع و احتمال، برآوردهای آماری، اصول تخمین و آزمون‌های آماری، انواع خطا و استنباط آماری

و اما کلاس آموزشی ما

درس آمار از دروس تعیین‌کننده در آزمون دکتری به ویژه برای زیرگروه علوم انسانی است زیرا بسیاری از داوطلبین آن را بلد نبوده و معمولاً از آن رد می‌شوند. در آموزش این درس که در یازده جلسه تنظیم شده است، آموزش از صفر تا صد انجام شده است. فرض در آموزش این درس بر این بوده است که داوطلبین عزیز چیزی از آمار نمی‌دانند و برای اولین بار است با آن مواجه می‌شوند.