آمار علوم اقتصادی

به طور کلی آمار از دروس پایه‌ و مهم رشته‌های علوم انسانی است. تسلط بر درس آمار علوم اقتصادی نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج آزمون‌های کارشناسی ارشد و یا دکتری دارد. بنابراین یادگیری آمار علوم اقتصادی به داوطلبین این رشته شدیداً توصیه می‌گردد.

آمار

علم آمار، مبتنی بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی است.در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته می‌شود درحالی‌که در آمار استنباطی با به دست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان می‌کند در مورد جامعه استنباط آماری انجام می‌شود.

در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول دربارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست. از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به شمار می‌آورند.

آمار

 آمار و علوم اقتصادی

علم اقتصاد به بررسی رفتار اقتصادی انسان به صورت فردی یا جمعی می‌پردازد.
علوم اقتصادی به‌طور گسترده با کمیت‌ها و مدل‌های کمی مختلف سر و کار دارد. هسته اصلی اقتصاد خرد که به بررسی و انتخاب روش‌های بهینه برای حداقل کردن هزینه و حداکثر ساختن سود برای مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌پردازد، دارای مفاهیم مرتبط با ریاضی است.
برای پی بردن به نظم موجود در رفتارهای اقتصادی جوامع مختلف از مفهوم احتمال استفاده می‌شود. اقتصاد کلان مجموعه‌ای از گزاره‌های مرتبط با رفتار اقتصادی جوامع است که موضوعات تخمین‌های آماری را مطرح می‌سازد.

اقتصادسنجی که از مهم‌ترین دروس در رشته علوم اقتصادی است، از روش‌ها و تکنیک‌های آماری برای آزمون تجربی نظریه‌های اقتصادی استفاده می‌کند. تفاوت آمار با اقتصادسنجی در این است که در واقع آمار به بررسی همبستگی‌ها بین پدیده‌های اقتصادی می‌پردازد درحالی‌که اقتصادسنجی مدل‌های ساختاری را به منظور یافتن روابط علی بین پدیده‌های اقتصادی بررسی می‌کند. برای مدل‌های مستقل از نظریه اقتصادی که بیشتر باهدف پیش‌بینی طراحی می‌شوند از علم آمار استفاده می‌شود.
بنابراین علوم اقتصادی دارای رابطه دو سویه با آمار است. علم آمار برای پیش‌بینی مدل‌های اقتصادی و تحلیل روابط بین پدیده‌های اقتصادی به کار می رود و علم اقتصاد حوزه کاربرد آمار را گسترده‌تر می‌سازد.

آمار علوم اقتصادی

به‌طورکلی آمار یکی از دروس مهم و کاربردی در رشته‌های مختلف دانشگاهی است و به‌طور ویژه برای رشته‌های علوم انسانی در راستای اداره امور جوامع بشری به کار می رود. امروزه اکثر رشته‌های دانشگاهی با آمار سروکار دارند. یکی از این رشته‌ها که ارتباطی قوی با مفاهیم و مدل‌های کمی دارد، رشته اقتصاد یا علوم اقتصادی است.

درس آمار از دروس تعیین‌کننده در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی است. با توجه به گستردگی مطالب، بیشتر داوطلبان از این درس رد می‌شوند. ازاین‌رو مطالعه این درس به صورت کاربردی و فشرده که منجر به افزایش یادگیری و صرفه‌جویی در زمان باشد، می‌تواند به داوطلبان در کسب نتایج رضایت‌بخش در کنکورهای دکتری و کارشناسی ارشد کمک نماید.

آمار

و اما کلاس آموزشی ما

مجموعه آموزشی آمار که در یازده جلسه ارائه شده است به آموزش آمار از صفر تا صد می‌پردازد و برای تمامی داوطلبین کنکور دکتری و ارشد علوم اقتصادی به ویژه داوطلبانی که آشنایی چندانی با آمار نداشته و برای اولین بار آن را مطالعه می‌کنند مناسب می‌باشد.

 

مطالب مرتبط: کارشناسی ارشد علوم اقتصادی ، دکتری علوم اقتصادی

محصولات مرتبط: بسته جمع‌بندی آمار کنکور دکتری

نمونه فایل آموزش آمار