آمار مدیریت آموزشی

آمار مدیریت آموزشی از دروس کاربردی رشته مدیریت آموزشی به شمار می‌ رود. یادگیری آمار و تسلط بر آن نقش تعیین‌کننده‌ای در آزمون‌های ورودی کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت آموزشی برای داوطلبان خواهد داشت.

آمار

آمار

علم آمار، مبتنی است بر دو شاخه آمار توصیفی و آمار استنباطی.
در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته می‌شود درحالی‌که در آمار استنباطی با به دست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان می‌کند در مورد جامعه استنباط آماری انجام می‌شود.

در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول دربارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست.
از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به شمار می‌آورند.

آمار مدیریت آموزشی

درس آمار از دروس مهم در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی از جمله مدیریت آموزشی است. تسلط بر روش‌ها، آزمون‌ها و تحلیل‌های آماری برای تمامی دانشجویان این رشته الزامی است. مفاهیم آمار توصیفی و آمار استنباطی در رشته مدیریت آموزشی مورداستفاده قرار می‌گیرند.

مباحث آماری مورداستفاده در مدیریت آموزشی عبارت‌اند از:

آشنایی با انواع داده‌ها و جامعه آماری، مقیاس‌های اندازه‌گیری، انواع متغیرها و روش‌های محاسبه میانگین، شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی، روش‌های نمونه‌گیری، آزمون فرض‌های آماری، مفاهیم همبستگی و رگرسیون، تحلیل واریانس و …

و اما کلاس آموزشی ما

درس آمار یکی از دروس مهم در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی است. با توجه به اینکه اکثر داوطلبین از این درس رد شده و به دلیل گسترده بودن مطالب توجه چندانی به آن ندارند، تسلط بر آن بر رتبه داوطلب بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

در آموزش این درس که در یازده جلسه تنظیم شده است، آموزش از صفر تا صد انجام شده است. فرض در آموزش این درس بر این بوده است که داوطلبین عزیز چیزی از آمار نمی‌دانند و برای اولین بار است با آن مواجه می‌شوند.

آمار

مطالب مرتبط: روش تحقیق مدیریت آموزشی

رشته‌های مرتبط: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دکتری مدیریت آموزشی

نمونه فایل آموزش آمار