آمار مشاوره

آمار مشاوره از دروس مهم رشته مشاوره در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری است. داوطلبان آزمون‌های ورودی دوره‌های تحصیلات تکمیلی با تمرکز بر درس آمار نتایج مطلوبی را کسب خواهند کرد.

آمار

آمار

علم آمار مجموعه‌ای از روش‌های مختلف است که برای جمع‌آوری، طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها به کار می رود و شامل دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی است:
در آمار توصیفی با داشتن تمام اعضا جامعه به بررسی خصوصیت‌های آماری آن پرداخته می‌شود درحالی‌که در آمار استنباطی با به دست آوردن نمونه‌ای از جامعه که خصوصیات اصلی جامعه را بیان می‌کند در مورد جامعه استنباط آماری انجام می‌شود.
در نظریهٔ آمار، اتفاقات تصادفی و عدم قطعیت توسط نظریهٔ احتمالات مدل‌سازی می‌شوند. در این علم، مطالعه و قضاوت معقول دربارهٔ موضوع‌های گوناگون، بر مبنای یک نمونه انجام می‌شود و قضاوت در مورد یک فرد خاص، اصلاً مطرح نیست. از جملهٔ مهم‌ترین اهداف آمار، می‌توان تولید «بهترین» اطلاعات از داده‌های موجود و سپس استخراج دانش از آن اطلاعات را ذکر کرد. به همین سبب است که برخی از منابع، آمار را شاخه‌ای از نظریه تصمیم‌ها به شمار می‌آورند.

آمار مشاوره

درس آمار مشاوره یکی از دروس مهم در کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته مشاوره است. با توجه به اینکه اکثر داوطلبین این رشته در آزمون کارشناسی ارشد و دکتری توجه چندانی به این درس ندارند، تسلط بر آن حتی در سطح متوسط نیز تفاوت زیادی را در رتبه داوطلب ایجاد خواهد کرد. مباحث آماری در رشته مشاوره شامل دو بخش کلی آمار توصیفی و آمار استنباطی هستند.

کاربرد درس آمار مشاوره

آشنایی با مفاهیم اولیه آمار توصیفی و آمار استنباطی، دسته‌بندی داده‌ها و جداول توزیع فراوانی، انواع نمودارهای فراوانی، نمونه‌گیری، مقیاس‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها، شاخص‌های مرکزی و پراکندگی، آزمون‌های آماری، تحلیل واریانس، توزیع نرمال، رگرسیون و …

و اما کلاس آموزشی ما

درس آمار از دروس تعیین‌کننده در آزمون دکتری به ویژه برای زیرگروه علوم انسانی است زیرا بسیاری از داوطلبین آن را بلد نبوده و معمولاً از آن رد می‌شوند. در آموزش آمار مشاوره که در یازده جلسه تنظیم شده است، آموزش از صفر تا صد انجام شده است. فرض در آموزش این درس بر این بوده است که داوطلبین عزیز چیزی از آمار نمی‌دانند و برای اولین بار است با آن مواجه می‌شوند.