آمار کارآفرینی و آینده‌پژوهی

آمار کارآفرینی و آینده‌پژوهی از دروس بسیار مهم و کاربردی برای رشته‌های کارآفرینی ، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی به شمار می‌رود. در آزمون‌های ورودی دکتری و کارشناسی ارشد این رشته‌ها هر ساله سؤالاتی به درس آمار اختصاص می‌یابد. بنابراین یادگیری آمار کارآفرینی و آینده‌پژوهی برای داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد و دکتری الزامی است.

آمار

آمار

آمار روشی علمی برای جمع‌آوری، تلخیص و تجزیه و تحلیل داده‌ها است و برای بررسی و تفسیر از مشاهدات استفاده می‌کند.سیر تحول علم آمار از حیث موضوع به شرح زیر است:

آمار توصیفی

آمار توصیفی همان‌طور که از نام آن پیدا است به توصیف جامه آماری می‌پردازد و پارامترهای جامعه را محاسبه می‌کند. اگر مقادیر و شاخص‌های جامعه آماری از طریق سرشماری تمام عناصر جامعه محاسبه شوند، به آن آمار توصیفی می‌گویند.

آمار استنباطی

آمار استنباطی در تمامی مباحث مرتبط با استنباط و نتیجه‌گیری کاربرد دارد. در این نوع آمار، آماره‌ها به کمک مقادیر نمونه محاسبه‌شده و از طریق تخمین و آزمون فرض آماری به پارامترهای جامعه تعمیم داده می‌شوند.

آمار نا پارامتریک

آمار نا پارامتریک در بررسی‌هایی که در آن‌ها از متغیرهایی با مقیاس کیفی استفاده می‌شود، کاربرد دارد و در آن نیازی به وجود این فرض که مشاهدات از توزیع نرمال برخوردار باشند، نیست.

دو عنصر اصلی در تحقیقات رفتاری و مدیریتی فرضیه‌های تحقیق و متغیرهایی هستند که برای آزمودن فرضیه‌ها به کار می روند.

فرضیه

فرضیه عبارتی آزمایشی است که رابطه بین دو یا چند متغیر را به‌طور دقیق بیان می‌کند و درستی و اعتبار آن از طریق آزمایش تعیین می‌شود. یک فرضیه خوب باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

– واضح و بدون ابهام باشد و ترجیحاً در قالب جملات خبری بیان شود.
– قابل تبیین باشند و برای بیان علتی به کار رود.
– رابطه موردنظر بین متغیرها را بیان کند.
– قابلیت آزمون‌پذیری داشته باشد.

موارد کاربرد فنون آماری در رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی:

– تبدیل داده‌ها به اطلاعات
– بررسی اعتبار و درستی فرضیات
– اثبات پایایی و روایی تحقیقات مصاحبه‌ای یا پرسشنامه‌ای

مراحل پژوهش علمی در آمار

– تعیین هدف
– جمع‌آوری داده‌ها
– تجزیه و تحلیل داده‌ها
– بیان یافته‌ها

آمار کارآفرینی و آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی

کارآفرینی و مدیریت تکنولوژی که در واقع زیرمجموعه‌ای از رشته مدیریت محسوب می‌شوند، به آمار وابسته‌اند. آشنایی با مفاهیم اولیه آمار، روش‌ها و تحلیل‌های آماری کاربرد بسیاری در فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با این رشته‌ها دارد؛ بنابراین تسلط بر آمار برای تمام دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری کارآفرینی و مدیریت تکنولوژی ضروری است.

آینده‌پژوهی ابزاری کارآمد برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای آینده است و برای این کار رشته‌های مختلف علمی را به کار می‌گیرد. علم آمار اهمیت بسیاری در آینده‌پژوهی دارد. فرآیند آینده‌پژوهی از دو بخش عمده بررسی روندها و شناخت الگوها تشکیل شده است که در این راستا از ابزارهای آمار و داده کاوی استفاده می‌کند. هر گزاره‌ای درباره آینده نیازمند تجزیه و تحلیل داده‌های گذشته است و آمار کاربردی‌ترین ابزار برای تحلیل داده‌ها است.

وجود آمار و داده‌های مناسب در رویکرد فرآیندی آینده‌پژوهی بسیار اهمیت دارد زیرا که داده‌ها باید با استفاده از روشی مناسب جمع‌آوری شوند و به‌طور اصولی پردازش‌شده و به اطلاعات اثربخش برای تصمیم‌گیری تبدیل شوند.

مفاهیم آماری موردبررسی در کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی عبارت‌اند از:

آشنایی با تعاریف و مفاهیم اولیه آمار توصیفی و آمار استنباطی، آشنایی با جامعه آماری و انواع آن، شاخص‌های مرکزی، شاخص‌های پراکندگی، انواع متغیرها و مقیاس‌های اندازه‌گیری آن‌ها، طبقه‌بندی داده‌ها، توزیع نرمال، رگرسیون و همبستگی، آزمون فرض‌های آماری، تحلیل واریانس و …

کاربرد آمار

درس آمار از دروس مهم برای رشته‌های کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری است و در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد این رشته سؤالاتی به آن اختصاص می‌یابد. ازآنجاکه بسیاری از داوطلبان به دلیل گستردگی زیاد مطالب از این درس رد شده و آن را مطالعه نمی‌کنند، تسلط به مباحث آمار می‌تواند منجر به کسب نتایج عالی در کنکورهای دکتری و کارشناسی ارشد شود. تسلط بر درس آمار علاوه بر اینکه در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها اهمیت دارد، در مطالعات و انجام کارهای پژوهشی مختلف در حوزه‌های متفاوت نیز استفاده می‌شود.

مجموعه آموزشی آمار دیجی‌درس

مجموعه آموزشی آمار دیجی‌درس که در یازده جلسه ارائه شده است به آموزش آمار از صفر تا صد می‌پردازد. در این آموزش فرض بر این بوده است که داوطلبین عزیز چیزی از آمار نمی‌دانند و برای اولین بار است که به مطالعه آن می‌پردازند.