دکتری گردشگری
دکتری گردشگری
آبان ۲۳, ۱۳۹۶
دکتری مدیریت آموزشی
دکتری مدیریت آموزشی
آبان ۲۷, ۱۳۹۶

دکتری علوم اجتماعی

رشته علوم اجتماعی جزو رشته های امتحانی گروه علوم انسانی است . در سال ۹۶ امکان پذیرش دانشجو در دکتری علوم اجتماعی در دوره های روزانه، نوبت دوم، غیرانتفاعی ، پیام نور ، پردیس خودگران و دانشگاه آزاد وجود داشته است.

معرفی گرایش­‌های دکتری علوم اجتماعی

جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه
جامعه‌شناسی فرهنگی
جامعه‌شناسی گروه‌های اجتماعی
جامعه‌شناسی سیاسی
جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران
توسعه اجتماعی- روستایی
رفاه اجتماعی
سیاست‌گذاری فرهنگی
دانش اجتماعی مسلمین
مردم شناسی

دکتری علوم اجتماعی

دکتری علوم اجتماعی

رشته­‌های مجاز به شرکت در آزمون دکتری علوم اجتماعی سال ۹۷

مجموعه علوم اجتماعی (تمام گرایش‌ها)
تبلیغ و ارتباطات اجتماعی
فلسفه علوم اجتماعی
مطالعات زنان
مطالعات فرهنگی و رسانه
پژوهش علوم اجتماعی
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری منطقه‌ای
مدیریت خدمات اجتماعی
برنامه‌ریزی شهری
حقوق ارتباطات
علوم ارتباطات اجتماعی
مددکاری اجتماعی
ایران‌شناسی
شیعه‌شناسی (تمامی گرایش‌ها)
جامعه‌شناسی
امور فرهنگی (مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی)
دانش اجتماعی مسلمین
علوم سیاسی و روابط بین‌الملل(تمامی گرایش‌ها)
جامعه‌شناسی ورزشی

دروس، ضرایب و تعداد سؤالات در آزمون دکتری علوم اجتماعی ۹۶

دکتری علوم اجتماعی

دکتری علوم اجتماعی

آزمون دکتری علوم اجتماعی دارای دو دفترچه است. یک دفترچه به مجموعه دروس تخصصی علوم اجتماعی اختصاص‌یافته، دارای ۸۰ سؤال و زمان پاسخگویی به آن ۱۲۰ دقیقه است. دفترچه عمومی به سؤالات زبان و استعداد تحصیلی دکتری اختصاص‌یافته، شامل ۶۰ سؤال و زمان پاسخگویی به آن ۹۰ دقیقه است.

پذیرش دانشجو در دوره دکتری (PhD) دارای دو مرحله است. مرحله اول آزمون متمرکز است که توسط سازمان سنجش انجام می‌­شود. تأثیر نتیجه این آزمون برای پذیرش در مقطع دکتری پژوهش محور معادل ۳۰ درصد و برای دکتری آموزش محور معادل ۵۰ درصد است. در مرحله دوم مصاحبه و سنجش علمی، بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و نیز تهیه طرح‌واره برای متقاضیان دکتری پژوهش محور از سوی مراکز و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده صورت می‌­گیرد.
معدل مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در آزمون دکتری ۹۶ تأثیرگذار نبوده است.

منابع پیشنهادی برای دکتری علوم اجتماعی

مجموعه دروس تخصصی

جامعه‌شناسی توسعه

جامعه ‌شناسی توسعه وتوسعه نیافتگی روستایی ایران (مصطفی ازکیا)، انتشارات اطلاعات
جامعه شناسی توسعه (مصطفی ازکیا)، انتشارات کیهان
جامعه شناسی توسعه (دکتر محمد تقی شیخی)، انتشارات کیهان
جامعه شناسی توسعه (شهنازصداقت زادگان)، انتشارات پیام نور
تغییرات اجتماعی، تالیف گی روشه (ترجمه منصوری وثوقی)، انتشارات نی

جامعه‌شناسی ادبیات

جامعه شناسی ادبیات، تألیف روبراسکار پیت (ترجمه مرتضی کتبی)، انتشارات سمت
جامعه، فرهنگ، ادبیات، تألیف لوسین گلدمن (ترجمه محمدجعفر پوینده)، انتشارات چشمه
جامعه شناسی ادبیات: درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر، تألیف اندرو میلنر و جف براویت (ترجمه جمال محمدی)، انتشارات ققنوس
کندوکاوی در جامعه شناسی ادبیات (فرهنگ ارشاد)، انتشارات آگه

بررسی مسائل اجتماعی ایران

جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران جلد ۱(احمد بخارایی)، انتشارات پژواک جامعه
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی در ایران جلد ۲ (احمد بخارایی)، انتشارات جامعه شناسان
دیباچه ای برجامعه شناسی سیاسی ایران (حسین بشیریه)، انتشارات نگاه معاصر
فصلنامه  بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشکده علوم اجتماعی تهران

جامعه‌شناسی روستایی

جامعه شناسی روستایی (منصو وثوقی)، انتشارات کیهان
جامعه شناسی روستایی با تاکید برابعاد تغییر وتوسعه در جامعه روستایی (ایران مهدی طلب و موسی عنبری)، انتشارات دانشگاه تهران
مقدمه‌ای برجامعه شناسی توسعه روستایی (مصطفی ازکیا)، انتشارات اطلاعات
جامعه شناسی روستایی (حسین بهروان)، انتشارات جامعه شناسان
جامعه شناسی روستایی: با تاکید بر جامعه ایران (مصطفی ازکیا و غلامرضا غفاری)، انتشارات نی

جامعه‌شنایی سیاسی

جامعه شناسی سیاسی (حسین بشیریه)، انتشارات نی
رویکردهای نظری هفتگانه به مسائل اجتماعی (صدیق سروستانی)، انتشارات دانشگاه تهران
سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، تألیف آنتونی گیدنز (ترجمه منوچهر صبوری)، انتشارات نی

 نظریه‌های جامعه‌شناسی

نظریه‌های جامعه شناسی (حسین ادیبی و عبدالمعبود انصاری)، انتشارات دانژه
نظریه‌های جامعه شناسی (دکتر غلامعباس توسلی)، انتشارات سمت
نظریه‌های جامعه شناسی (مریم زارعی)، انتشارات فرهیختگان دانشگاه
کتاب مبانی جامعه شناسی (امان الله  قرایی)، انتشارات ابجد
نظریه‌های جامعه شناسی محض و کاربردی، تالیف کالوین لارنس (ترجمه غلامعباس توسلی و رضا فاضل)، انتشارات سمت

آمار و روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی

مجموعه آموزشی آمار علوم اجتماعی و روش تحقیق علوم اجتماعی دکتر افشین صفایی
برای دیدن نمونه فایل آموزشی آمار کلیک کنید.

آمار

آمار

برای دیدن نمونه فایل آموزشی روش تحقیق کلیک کنید.

روش تحقیق

روش تحقیق

استعداد تحصیلی

استعداد تحصیلی (امیر عرفانیان)، استعداد تحصیلی (محمد وکیلی، هادی مسیح خواه)

زبان انگلیسی

مدرسان شریف، کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی دکتری (رضا خیرآبادی)، ۵۰۴ واژه

ظرفیت پذیرش دانشگاه­‌ها برای دکتری علوم اجتماعی سال ۹۶

رفاه اجتماعی: بورس اعزام به خارج: ۱ نفر| روزانه: ۴ نفر

جامعه شناسی

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه: روزانه: ۲۸ نفر| نوبت دوم: ۱۳ نفر| پردیس خودگردان: ۴ نفر
جامعه شناسی فرهنگی: روزانه: ۱۵ نفر| نوبت دوم: ۱ نفر
جامه شناسی سیاسی: روزانه: ۱۵ نفر
جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران: روزانه: ۴۵ نفر| نوبت دوم: ۱۳ نفر| پیام نور: ۵ نفر| پردیس خودگردان: ۴ نفر
توسعه اجتماعی- روستایی: روزانه: ۳ نفر| نوبت دوم: ۲ نفر
دانش اجتماعی مسلمین: روزانه: ۳ نفر|نوبت دوم: ۳ نفر|غیر انتفاعی: ۵ نفر
مردم شناسی: روزانه: ۳ نفر|نوبت دوم: ۳ نفر
سیاست گذاری فرهنگی: غیرانتفاعی: ۵ نفر

محصولات مرتبط

آمار علوم اجتماعی
روش تحقیق علوم اجتماعی

اخبار مرتبط

اعلام نتایج اولیه و زمان انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۷
انتخاب رشته آزمون ورودی دکتری ۹۷
رقابت دانشگاه‌ها برای جذب دانشجویان برتر دکتری
سهمیه مربیان در پذیرش آزمون دکتری ۹۷
پذیرش بورسیه خارج آزمون دکتری ۹۷
کاهش ظرفیت پذیرش دکتری در سال‌های اخیر
اعلام نتایج انتخاب رشته آزمون دکتری ۹۷
اعلام اسامی معرفی‌شدگان مصاحبه دکتری ۹۷
زمان تکمیل فرم بررسی صلاحیت‌های عمومی دکتری ۹۷
آغاز برگزاری مرحله دوم آزمون دکتری ۹۷
جزئیات برگزاری مصاحبه‌های دکتری ۹۷ دانشگاه فردوسی

اخبار دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

محدودیت ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه آزاد
شروع انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
آغاز ویرایش و تمدید انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
پایان مهلت انتخاب رشته دکتری آزاد ۹۷

p
p

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *