فرم صلاحیت‌های عمومی دکتری ۹۷
تیر ۳, ۱۳۹۷
زمان انتخاب مناطق مصاحبه دکتری ۹۷
تیر ۶, ۱۳۹۷

اعلام اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های خاص کارشناسی ارشد

اسامی معرفی‌شدگان رشته‌های خاص کارشناسی ارشد ۹۷ بر روی پایگاه اینترنتی سازمان سنجش اعلام شد.
اطلاعیه اعلام اسامی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص و یا بورسیه آزمون کارشناسی ارشد ۹۷ منتشر شد.
مشاور عالی سازمان سنجش از انتشار اسامی ۲۳ هزار و ۸۲۶نفر از معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص و یا بورسیه آزمون کارشناسی ارشد۹۷ خبرداد.
این اسامی به همراه برنامه زمانی برگزاری مصاحبه،آزمون عملی وسایر مراحل گزینش در رشته‌های امتحانی ۱۱۳۱، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱،۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۴ در اطلاعیه سازمان سنجش در ۳تیر۹۷ منتشرشدند.

رشته‌های خاص کارشناسی ارشد

رشته‌های خاص کارشناسی ارشد

معرفی‌شدگان رشته‌های خاص کارشناسی ارشد

داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص و یا بورسیه در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته۹۷ درج‌شده بایدبرای انجام سایرمراحل گزینش به محل مربوطه مراجعه‌نمایند.
معرفی‌شدگان لازم است باتوجه به نکات زیر وطبق برنامه زمانی مشخص‌شده برای هریک‌از کدرشته‌محل‌های مربوطه به نشانی تعیین‌‌شده مراجعه‌نمایند.
مراحل گزینش نهایی برای داوطلبین شامل انجام مصاحبه،آزمون اختصاصی،آزمون تشریحی،آزمون پروژه و … خواهدبود.
عدم مراجعه برای شرکت درمراحل فوق درزمان مقرر به منزله انصراف داوطلب از گزینش در کدرشته‌محل‌های انتخابی تلقی خواهدشد.
 پس از مهلت تعیین‌شده  امکان شرکت در مراحل مصاحبه و یا آزمون پروژه وجود نخواهدداشت.

تذکر

داوطلبان بایدپیش ازمراجعه به محل‌های مصاحبه با مراجعه به سایت دانشگاه یا مؤسسه مورد‌نظر ازتغییرات احتمالی برنامه زمانی مصاحبه‌هامطلع‌گردند.

نکات قابل توجه داوطلبان رشته‌های خاص کارشناسی ارشد

– داوطلبینی که در کدرشته‌محل‌های ۱۱۳۱، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲و ۱۳۶۴ مجازبه انتخاب رشته شده و فرم اینترنتی انتخاب رشته خود رادر مهلت مقرر تکمیل نموده و هزینه برگزاری آزمون عملی پروژه‌های انتخابی در کدرشته‌محل‌های ۱۳۵۰، ۱۳۵۱،۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲ و ۱۳۶۴ را پرداخت‌کرده‌اند لازم است برای شرکت در مصاحبه ویا آزمون پروژه عملی مربوط به کدرشته‌محل‌های انتخابی اقدام نمایند. برای این کدرشته‌ها اسامی چندبرابر اعلام نخواهدشد و به داوطلبانی که در زمان مقرر نسبت به پرداخت هزینه آزمون عملی وانتخاب رشته مربوطه در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام نموده‌اند یا خواهند‌نمود تأکید می‌گردد برای شرکت در مصاحبه ویا دریافت کارت شرکت در آزمون پروژه اقدام نمایند.

رشته‌های خاص کارشناسی ارشد

– داوطلبانی که شانس قبولی در رشته‌های انتخابی قبل از کدرشته‌محل‌های دارای شرایط خاص و بورسیه و دانشگاه شاهد راباتوجه به الویت کد‌رشته‌محل‌های موجود درفرم انتخاب رشته خود داشته‌اند درفهرست معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت رشته‌های خاص قرارنگرفته‌اند.
این داوطلبان می‌توانندپس ازاعلام نتایج نهایی(شهریورماه) ودرصورت وجودهرگونه سؤال باتوجه به کارنامه انتخاب رشته خودباسازمان سنجش مکاتبه‌نمایند.

برنامه زمانی مصاحبه و سایر مراحل گزینش رشته‌های دارای شرایط خاص یا بورسیه کارشناسی ارشد ۹۷

زمان و مکان آزمون‌های عملی یا پروژه کارشناسی ارشد ۹۷ درکدرشته‌های ۱۱۳۱، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۶۰، ۱۳۶۲، ۱۳۶۴

اسامی معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص و یا بورسیه کارشناسی ارشد ۹۷

خرید و دانلود محصولات کمک آموزشی کنکور کارشناسی ارشد:

آمار 
روش تحقیق

m
m

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *