درسی که خوانده می شود

دکتری

دکتری علوم اقتصادی
دکتری مدیریت
دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی
دکتری مدیریت دولتی
دکتری مدیریت صنعتی
دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
دکتری مدیریت رسانه و اطلاعات
دکتری کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
دکتری روانشناسی
دکتری روانشناسی تربیتی
دکتری مشاوره
دکتری حسابداری
دکتری تربیت بدنی- مدیریت ورزشی
دکتری تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی
دکتری تربیت بدنی- رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی
دکتری تربیت بدنی- آسیب‌شناسی ورزشی
دکتری تربیت بدنی- بیومکانیک ورزشی
دکتری گردشگری
دکتری سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
دکتری مدیریت آموزشی
دکتری برنامه‌ریزی درسی
دکتری تکنولوژی آموزشی
دکتری آموزش عالی
دکتری علوم ارتباطات
دکتری علوم اجتماعی
دکتری جمعیت‌شناسی
دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی
دکتری سنجش و اندازه‌گیری
دکتری علوم شناختی

کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی
کارشناسی ارشد کارآفرینی
کارشناسی ارشد روانشناسی
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
کارشناسی ارشد مشاوره
کارشناسی ارشد حسابداری
کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی
کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی
کارشناسی ارشد رفتار حرکتی
کارشناسی ارشد آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کارشناسی ارشد بیومکانیک ورزشی
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد سنجش‌ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی
کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
کارشناسی ارشد جمعیت‌شناسی
کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
کارشناسی ارشد علوم شناختی

مجموعه فیلم‌های دروس آمار و روش تحقیق برای آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری که به همت دکتر افشین صفایی آماده شده است در زیر قابل رویت می‌باشد.
دوستانی که قبلا عضو سایت شده‌اند می‎توانند تیزر فیلم‌ها را تماشا کنند. و عزیزانی که اقدام به خرید فیلم نموده‌اند، می‌توانند به صورت آنلاین روی همین صفحه قسمت‌های مورد نظر خود را تماشا کنند.

درس روش تحقیق

همه‌ی فیلم‌های تولیدشده در این درس را به صورت یک‌جا در زیر مشاهده کنید: