روش تحقیق، تحقیق آزمایشی
روش تحقیق، تحقیق آزمایشی
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷
انتخاب رشته دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد
اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۷

مثلث سازی (Triangulation)

مثلث سازی ازلحاظ مفهومی به‌معنای استفاده از چندمنبع داده‌ها (حداقل ۳ منبع) به‌منظور حصول نتیجه‌ای دقیق‌تر و معتبرتراست.

همانطور که در نکات قبلی مطرح شد، در تحقیق‌های کیفی می‌بایست روایی یافته‌های تحقیق خود را نشان دهیم.

یکی از تکنیک‌هایی که برای این مسأله استفاده می‌شود تکنیک مثلث سازی (Triangulation) است.

مثلث سازی یعنی اینکه یک سؤال مشخص را از منابع مختلف و با روش‌های مختلف تحقیق کنیم.

مثلاً می‌خواهیم ببینیم که آیا مدیران ارشد یک شرکت خاص وقتی خبر آتش‌سوزی در انبار شرکت را فهمیدند، آیا این پدیده را انکار کردند یا آن را جدی گرفتند.

مثلث سازی یعنی این مسأله را با مصاحبه با مدیران ارشد و همچنین مدیران میانی و نیز افرادی که در کنار مدیران ارشد بوده‌اند انجام دهیم.

همچنین به جای اینکه فقط از روش مصاحبه استفاده کنیم، به روش‌های دیگری همچون مطالعه مستندات بپردازیم.

به عبارت ساده‌تر، یافته‌های خود را از مجراهای مختلف کسب کنیم تا بهتر بتوانیم قضاوت کنیم که آیا یافته‌های به‌دست‌آمده صحیح هستند یا نه.

مثلث سازی با تطبیق داده‌های کمی و کیفی

مثلث سازی با مقایسه منابع چندگانه داده‌ها

مثلث سازی دیدگاه‌های چندگانه از مشاهده گران

مثلث سازی

مثلث سازی

مثلث سازی (Triangulation)

Triangulation اشاره به استفاده از روش‌های متعدد و یامنابع داده‌ها درتحقیقات کیفی برای ایجاد درک جامع از پدیده است.

Triangulation یک روش قدرتمند است که اعتبارسنجی داده‌ها را از طریق دو یاچند منبع از طریق تأیید متقابل آسان می‌کند.

به طور خاص، آن را به کاربرد و ترکیبی از چندین روش تحقیق در مطالعه پدیده مشابه اشاره دارد.

Triangulation همچنین به عنوان یک استراتژی تحقیق کیفی به منظور بررسی اعتبار از طریق همگرایی اطلاعات از منابع مختلف موردتوجه قرارگرفته است.

مثلث سازی (Triangulation)

مثلث سازی به استفاده از منابع متعدد داده‌ها برای ترسیم نتایج در مورد آن‌چه حقیقت را تشکیل می‌دهد اشاره دارد.

هدف مثلث سازی غلبه به سوگیری‌های اصلی (ذاتی) است که ناشی از بکارگرفتن یک روش، یک مشاهده‌گر و یا یک تئوری در مطالعات می‌باشد.

بکاربردن رویکردهای متعدد در یک مطالعه می‌تواند منجر به افزایش اعتماد و اعتبار اطلاعات گردد زیرا قدرت یک روش،ضعف روش دیگر را پوشش می‌دهد.

همچنین محققین از انواع روش‌های مثلث سازی به منظور تأیید یافته‌ها و یا اطمینان از کامل بودن آن‌ها استفاده می‌نمایند.

روش‌های مثلث سازی برای تحقیقات کیفی:

الف) مثلث سازی منابع داده‌ها:

به استفاده از منابع متعدد داده‎‌ها در مطالعه مانند مصاحبه با پرستاران و بیماران پیرامون یک موضوع یکسان اطلاق می‌شود .

ب) مثلث سازی محقق:

بکار گرفتن بیش از یک پژوهشگر برای جمع آوری، تجزیه، تحلیل یا تفسیر داده‌ها می‌باشد.

ج) مثلث سازی نظریه (تئوری): استفاده از دیدگاه‌های متعدد برای تفسیر داده‌ها است .

د) مثلث سازی روش: استفاده از روش‌های متعدد برای جمع آوری داده‌ها مانند مصاحبه و مشاهده است.

محصولات کمک آموزشی کنکور کارشناسی ارشد و دکتری:

روش تحقیق

آمار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *