مدیریت تولید و عملیات

 

خیلی خوشحال هستیم که شما را اینجا می بینیم و باعث افتخارمان است که به ما اعتماد دارید. در مجموعه دیجی درس در تلاش هستیم، امکانات آموزشی را در جهت عدالت آموزشی در همه کشور بطور یکسان توزیع کنیم.

یکی از دروس تخصصی و بسیار کاربردی و مهم در رشته های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع درس مدیریت تولید و عملیات است. این درس از بخشهای مختلف و تخصصی تشکیل شده است که هم به لحاظ کار عملی متخصصی در این رشته ها و هم به لحاظ آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری از اهمیت خاصی برخوردار است.

در ارائه این درس تلاش شده است تا با تحلیل همه جزئیات در بخشهای مختلف، استفاده کنندگان از جزوات و فیلم های آموزشی به مرز آمادگی صددرصد رسیده و بسادگی از عهده سئوالات آزمون درس مدیریت تولید بر آیند. در این آموزش روش صفر تا صد مد نظر بوده است. هر مبحث از خیلی مقدمات شروع و با تحلیل و حل مسائل مختلف این آمادگی را ایجاد می کند تا وارد فاز دوم یعنی حل تست شود. سپس در این فاز تستهای متعدد حل و نکاتشان تحلیل گردیده است.

امیدواریم با استفاده از این مجموعه نیاز شما در این درس کاملا مرتفع و نه تنها در آزمون موفق شوید بلکه مقدمات کارهای عملی در صنعت نیز برایتان فراهم شود.

به جلسه اول از درس مدیریت تولید و عملیات خوش آمدید.

در این جلسه به بررسی مدلهای پیش بینی اعم از کیفی و کمی می پردازیم. از زیر گروه مدلهای کیفی به روش دلفی خواهیم پرداخت. در روشهای کمی ابتدا مدل رگرسیون خطی ساده را بررسی و در طی آن رگرسیون خطی را به طور کامل تحلیل می کنیم. سپس، سری های زمانی و تکنیک های آنرا بررسی می کنیم. در هر بخش با حل مسائل مختلف و تستهای زیاد تلاش خواهیم کرد داوطلبین عزیز آزمون را به سر حد آمادگی برسانیم.

دانلود جزوه جلسه اول مدیریت تولید- تکنیکهای پیش بینی

فیلم آموزشی روشهای پیش بینی در مدیریت تولید

به جلسه دوم از درس مدیریت تولید و عملیات خوش آمدید.

 

در این جلسه برنامه ریزی تامین مواد (MRP) را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار می دهیم. این جلسه شامل بررسی ورودی های سیستم MRP شامل برنامه اصلی تولید (MPS)، وضعیت موجودی ها، لیست مواد (BOM) خواهد بود.

در بخش برنامه ریزی به سیاست های سفارش دهی و اجرای MRP خواهیم پرداخت و ضمن آموزش جزئیات با حل تستهای متعدد، تسلط شما را بر این مبحث به حداکثر می رسانیم.

دانلود بخش اول جزوه برنامه ریزی مواد (MRP)

دانلود بخش دوم جزوه برنامه ریزی مواد (MRP)

به جلسه سوم از درس مدیریت تولید و عملیات خوش آمدید.

 

در جلسه سوم مبحث کنترل موجودی در محدوده درس کنترل تولید و عملیات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

موجودی ذخیره ای از مواد و کالاست که برای مدت زمان مشخصی جهت جوابگویی تقاضا تحت کنترل سازمان به صورت ثابت نگهداری می شود و کنترل موجودی بررسی و نگاهداری سطحی از موجودی است که هزینه های سیستم موجودی را به حداقل برساند.

منابع تامین کننده موجودی ممکن است داخلی و یا خارجی باشد. در منابع داخلی قطعه مورد نیاز در خود کارخانه تولید می شود و سفارش کالا از یک بخش کارخانه به بخش دیگر داده می شود. در این حالت، مساله کنترل موجودی به برنامه ریزی تولید ترکیب می شود. در منابع خارجی، کالا یا محصولات از تامین کنندگان معین تامین می گردند. تامین کنندگان جزئی از سیستم نیستند و به عنوان یک ورودی در مساله کنترل موجودی نقش بازی می کنند.

دانلود جزوه جلسه سوم- کنترل موجودی

به جلسه چهارم از درس مدیریت تولید و عملیات خوش آمدید.

 

در این جلسه از درس مدیریت تولید و عملیات ضمن بررسی تعاریف اولیه مدیریت پروژه، تکنیکهای CPM، PERT، GERT و شبکه های پیش نیازی را تحلیل و تستهای مربوطه را حل خواهیم کرد.

دانلود بخش اول جزوه کنترل پروژه

به جلسه پنجم از درس مدیریت تولید و عملیات خوش آمدید.

 

در این جلسه با حل تعداد زیادی تست از آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری سالهای قبل به مرور مباحث مطرح شده در جلسات کنترل موجودی می پردازیم. تستهای کنترل موجودی ارشد صنایع، ارشد مدیریت صنعتی و دکتری مدیریت صنعتی مورد بررسی قرار میگیرد.

دانلود تستهای مروری کنترل موجودی

به جلسه ششم از درس مدیریت تولید و عملیات خوش آمدید.

در این جلسه به مبحث بسیار مهم و پر تست استقرار خطوط تولید، برآورد تعداد ماشین آلات، بالانس خط و زمانبندی می پردازیم.

دانلود جزوه بالانس خط و زمانبندی خط تولید

به جلسه هفتم از درس مدیریت تولید و عملیات خوش آمدید.

 

در این جلسه به تحلیل و بررسی تئوری صف در مدیریت تولید و عملیات می پردازیم.

دانلود جزوه تئوری صف

به جلسه هشتم از درس مدیریت تولید و عملیات خوش آمدید.

این جلسه در حال آماده سازی می باشد. ممنون از شکیبایی شما.

مدیریت سایت دیجی درس

به جلسه نهم از درس مدیریت تولید و عملیات خوش آمدید.

این جلسه در حال آماده سازی می باشد. ممنون از شکیبایی شما.

مدیریت سایت دیجی درس

به جلسه دهم از درس مدیریت تولید و عملیات خوش آمدید.

این جلسه در حال آماده سازی می باشد. ممنون از شکیبایی شما.

مدیریت سایت دیجی درس

روش تحقیق جلسه ششم

مدیریت تولید و عملیات

 

دیجی درس

 

 

          جلسه اول
          جلسه دوم
          جلسه سوم
          جلسه چهارم
          جلسه پنجم
          جلسه ششم
          جلسه هفتم
          جلسه هشتم
          جلسه نهم
          جلسه دهم

برای تهیه این مجموعه از منابع زیر استفاده شده است:

  1. مدیریت تولید و عملیات نوین (احمد جعفر نژاد)، انتشارات دانشگاه تهران
  2. مدیریت تولید و عملیات (اکبر عالم تبریز، یاسر سبحانی فرد)، نشر کتاب دانشگاهی
  3. مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات (احمد جعفر نژاد، محمد فاریابی باسمنج)، انتشارات صفار- اشراقی
  4. اصول برنامه ریزی و کنترل موجودیها (دکتر علی حاج شیر محمدی) انتشارات دانشگاه اصفهان
  5. مدیریت تولید و عملیات (هایده متقی)
  6. مدیریت تولید و عملیات ( انتشارات راهیان ارشد)
  7. مدیریت و کنترل پروژه (دکتر علی حاج شیر محمدی)
  8. برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات (دکتر علی حاج شیر محمدی)
  9. کنترل موجودی (موسسه پارسه)
  10. مدیریت تولید و عملیات (موسسه ماهان)