نمونه سؤالات

نمونه سؤالات آمار

بهترین راه برای موفقیت در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری مشاهده تعداد زیادی از سؤالات مشابه با آزمون و پاسخگویی به آن‌ها است. گروه آموزشی دیجی‌درس مجموعه‌ای از سؤالات احتمالی آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری را توسط اساتید مجرب برای شما مخاطبان گرامی تهیه کرده است. می‌توانید با پاسخگویی به این نمونه سؤالات توانایی خود را مورد ارزیابی قرار دهید و آمادگی خود را برای شرکت در آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری تضمین نمایید.

سؤالات احتمالی آمار آزمون‌های دکتری

برای موفقیت در درس آمار در آزمون‌های دکتری و کارشناسی ارشد باید تمرین کرد و تکرار…

هرشب با پاسخگویی به سؤالات آمار رتبه عالی خود را در آزمون‌های دکتری و  کارشناسی ارشد تضمین کنید.

نمونه سؤالات احتمالی آمار دکتری

نمونه سؤالات احتمالی آمار دکتری

برای مشاهده نمونه سؤالات روی لینک‌های زیر کلیک نمایید.

سؤالات احتمالی آمار دکتری- سری اول: شاخص‌های مرکزی

سؤالات احتمالی آمار دکتری- سری دوم: شاخص‌های پراکندگی

سؤالات احتمالی آمار دکتری- سری سوم: ضریب تغییرات

سؤالات احتمالی آمار دکتری- سری چهارم: نمودار جعبه‌ای