کارشناسی ارشد آموزش عالی
کارشناسی ارشد آموزش عالی
دی ۵, ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
دی ۱۰, ۱۳۹۶

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

در کشور ما کمبود مدیران و برنامه‌ریزان آموزشی و درسی در مقاطع مختلف تحصیلی در وزارت آموزش و پرورش مسئله‌ای جدی است که ضرورت تربیت افراد متخصص در این زمینه را آشکار می‌نماید. فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی در وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی مشغول به کارمی‌شوند.
این رشته زیرمجموعه‌ای از رشته‌های علوم تربیتی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد بدون گرایش می‌باشد. رشته برنامه‌ ریزی درسی بیش‌ترین شباهت را به رشته مدیریت و برنامه‌ریزی آموزش عالی در بین گرایش‌های مختلف علوم تربیتی دارد. هدف از پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی به شرح زیر است:

– تربیت مدرسان آگاه و متفکر
– تربیت نیروی انسانی متخصص به منظور تجزیه و تحلیل موارد درسی و آموزشی در مدارس، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها

از سال ۱۳۹۶ تمامی گرایش‌های علوم تربیتی در یک مجموعه ادغام‌شده‌اند.

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

منابع کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)

تافل رهنما (ابراهیم نظری تیموری)، انتشارات رهنما
زبان عمومی زیر ذره‌­بین جلد ۱ و ۲ انتشارات نگاه دانش
۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
انگلیسی برای دانشجویان علوم تربیتی (منصور کوشا)، انتشارات سمت
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد زبان تخصصی روان‌شناسی و علوم تربیتی (جواد خلعتبری)، انتشارت پردازشگران

آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی

مجموعه آموزشی آمار برنامه‌ریزی درسی دکتر افشین صفایی
برای دیدن نمونه فایل آموزشی آمار کلیک کنید.

آمار

آمار

مجموعه آموزشی روش تحقیق برنامه‌ریزی درسی دکتر افشین صفایی
برای دیدن نمونه فایل آموزشی روش تحقیق کلیک کنید.

روش تحقیق

روش تحقیق

روان‌شناسی تربیتی

روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش)، تألیف دکتر علی‌اکبر سیف، انتشارات دوران
روانشناسی تربیتی (پروین کدیور)، انتشارات سمت
روانشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری)، تألیف دکتر اسماعیل بیایانگرد، انتشارت ویرایش

روش‌ها و فنون تدریس

کلیات روش‌ها و فنون تدریس (امان‌الله صفوی)، انتشارات معاصر
مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس)، تألیف حسن شعبانی، انتشارت سمت
الگوهای جدید تدریس، تألیف بروس جویس، امیلی کالهون و مارشا ویل (ترجمه محمدرضا بهرنگی)، انتشارت کمال تربیت
روش‌ها و فنون تدریس (اسکندر فتحی آذر)، انتشارات دانشگاه تبریز

مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

اصول فلسفه تعلیم و تربیت (علی شریعتمداری)، انتشارات امیرکبیر
فلسفه آموزش و پرورش (علی‌اکبر شعاری نژاد)، انتشارات امیرکبیر
نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش (عبدالحسین نقیب زاده)، انتشارات طهوری
مکاتب فلسفه و آراء تربیتی، تألیف جرالد گوتک (ترجمه دکتر محمدجعفر پاک‌سرشت)، انتشارات سمت
آشنایی با فلسفه آموزش و پرورش، تألیف جورج فردریک نلر (ترجمه فریدون بازرگان دیلمقانی)، انتشارات سمت

مدیریت آموزشی

مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی (علی علاقه بند)، انتشارت روان
مقدمات مدیریت آموزشی (علی علاقه بند)، انتشارات روان
سازمان‌ها، سیستم حقوقی و باز، تألیف ریچارد اسکات (ترجمه محمدرضا بهرنگی)، انتشارات کمال تربیت
برنامه‌ریزی تغییر و نو گردانی در مدیریت آموزشی، تألیف جری هرمن (ترجمه علی علاقه بند)
مدیریت آموزشی (علی شیرازی)

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی (کوروش فتحی واجارگاه)، انتشارات علم استادان
نظریه‌های برنامه درسی، تألیف جی، پی، میلر (ترجمه محمود مهر محمدی)، انتشارت سمت
فرهنگ‌های برنامه درسی (نظریه‌ها)، تألیف بلوتین ژوزف و دیگران (ترجمه محمود مهر محمدی و همکاران)، انتشارات سمت
برنامه‌ریزی درسی مدارس، تألیف الف. لوی (ترجمه فریده مشایخ)، انتشارات مدرسه
چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی (علی شریعتمداری)، انتشارت سمت
مبانی برنامه‌ریزی آموزشی (یحیی فیوضات)

ضرایب و تعداد سؤالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی سال ۹۶

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دارای یک دفترچه و شامل ۲۸۰ سؤال است. زمان پاسخگویی به سؤالات ۱۸۰ دقیقه است.
تأثیر معدل کارشناسی در این آزمون حداکثر ۲۰% است و به صورت تراز اعمال می‌­شود. معدل مؤثر معدلی است که با توجه به دانشگاه محل تحصیل کارشناسی در ضریبی بین ۱ تا ۱/۱ ضرب می­‌شود.
رشته برنامه‌ریزی درسی در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۳۸ واحد درسی است که شامل ۱۷ واحد دروس پایه،۱۷ واحد دروس تخصصی و ۴ واحد پایان‌­نامه است.

بررسی دروس و آزمون سال ۹۶

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)

تعدادی از سؤالات این درس مرتبط زبان عمومی و بقیه سؤالات مربوط به متون تخصصی علوم تربیتی می‌باشد. زبان عمومی شامل مطالب گرامری، لغات و اصطلاحات عمومی است. سرمایه‌گذاری در این درس با توجه به ضریب آن می‌تواند منجر به کسب نتایج مطلوب در آزمون کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی شود.

آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی

۲۰ سؤال در آزمون کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی به دروس آمار و روش تحقیق اختصاص می‌یابد که با توجه به گستردگی مطالب بهتر است برای مطالعه آن از منابع جامع استفاده شود. تسلط بر این درس نقش مهمی در تعیین رتبه داوطلب خواهد داشت.

روان‌شناسی تربیتی

این درس از دروس مهم در آزمون کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی است و ۲۰ سؤال به آن اختصاص می‌یابد. درس روانشناسی تربیتی شامل مباحثی از جمله تعاریف روانشناسی تربیتی، مراحل و اهداف آموزشی، طبقه‌بندی اهداف آموزشی، نظریه‌های رشد شناختی و رفتاری یادگیری، سنجش و ارزیابی، نظریه‌های خبر پردازی یادگیری، انگیزش و یادگیری روش‌های مختلف آمورش، مطالعه و یادگیری است. داوطلبان با تمرکز و دقت در مطالعه این درس می‌توانند درصد خوبی را در آزمون کسب نمایند.

روش‌ها و فنون تدریس

این درس در کنار مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی از مهم‌ترین دروس در آزمون کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی به شمار می رود و تسلط بر آن نقش تعیین‌کننده‌ای در آزمون خواهد داشت.

مدیریت آموزشی

این درس در آزمون کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی دارای ضریب ۳ و شامل ۲۰ سؤال می‌باشد و از دروس مهم به شمار می‌آید.

مبانی، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

این درس شامل مفاهیم مقدماتی فلسفه، آشنایی با فلسفه تعلیم و تربیت و انواع مکاتب فلسفی (نظرات فیلسوفان غربی و فیلسوفان مسلمان درباره تعلیم و تربیت) است و از جمله دروسی است که مطالب مربوط به آن باید به صورت طبقه‌بندی شده مطالعه شوند تا تشخیص و یادگیری انواع نظرها و عقاید و نقاط اختلاف و اشتراک آن‌ها به درستی انجام گردد.

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

این درس در کنار درس روش‌ها و فنون تدریس از مهم‌ترین دروس در آزمون کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی می‌باشد. مباحثی از قبیل تهیه برنامه‌ریزی آموزشی، اجرای برنامه‌ریزی آموزشی کشور و ارزیابی آن، آموزش در اجتماع، تشخیص کاستی‌ها در نظام آموزشی، آماده سازی رئوس برنامه‌ریزی درسی، تهیه و تولید مواد و وسایل آموزشی و اجرای برنامه‌های درسی جدید در این درس موردمطالعه قرار می‌گیرند. این درس ازجمله دروس آسان در آزمون کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی به شمار می رود و تسلط کافی بر آن با توجه به ضریبی که دارد، منجر به کسب نتایج مطلوب خواهد شد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه­‌ها در سال ۹۶

– روزانه: ۲۱۶ نفر
– نوبت دوم: ۹۴ نفر
– پردیس خودگردان: ۳۰ نفر
– پیام نور: ۲۶۰ نفر
– غیرانتفاعی: ۲۰ نفر

نمونه کارنامه‌های آزمون کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی سال ۹۵

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی

کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی

محصولات مرتبط

آمار برنامه‌ریزی درسی
روش تحقیق برنامه‌ریزی درسی

اخبار مرتبط

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد۹۷
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد۹۷
اصلاحیه دفترچه و امکان مجدد ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد۹۷
مرحله دوم تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۹۶
تمدید مهلت ثبت‌نام مرحله دوم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۶
ثبت‌نام مجدد آزمون کارشناسی ارشد۹۷
توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ۹۷
انتشار سؤالات آزمون کارشناسی ارشد۹۷
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد۹۷
اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد۹۷
آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۷
اصلاحات اولیه دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۷

m
m

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *