کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
آبان ۸, ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
آبان ۲۲, ۱۳۹۶

معرفی گرایش‌های کارشناسی ارشد روان‌شناسی

کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی

دوره کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی یکی از گرایش‌های روانشناسی می‌باشد که توجه آن معطوف به شناخت نابهنجاری‌های شناختی و شخصیتی و رفتاری و تغییر آن‌ها از طریق روش‌های گوناگون روان‌درمانی است. هدف از پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی به شرح زیر می‌باشد:

– استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی بالینی برای ارائه خدمات بالینی روانشناسی در مراکز و مؤسسات مربوط.
– استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در فعالیت‌های پژوهشی در زمینه‌های مختلف روانشناسی بالینی.
– استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی بالینی برای قبول مسئولیت‌های خدماتی و پژوهشی در مؤسسات دولتی.
– آموزش در مسائلی که مربوط به ارائه خدماتی و پژوهشی در مؤسسات دولتی.
– آموزش در مسائلی که مربوط به ارائه خدمات بالینی پژوهشی روانشناسی بالینی می‌شود.

کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی

کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی یکی دیگر از گرایش‌های روانشناسی می‌باشد که از سویی بیشتر معطوف به شناخت مسائل روانی و علل رفتارهای انسانی و کاربرد آن در مسائل اجتماعی روانی است و از سوی دیگر معطوف به آموزش و پرورش کودکان استثنایی می‌باشد. هدف از پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی به شرح ذیل می‌باشد:

– استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی عمومی برای ارائه خدمات روانشناسی در مراکز و مؤسسات مربوطه
– استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی عمومی در فعالیت‌های پژوهشی در زمینه روانشناسی عمومی
– استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی عمومی برای قبول مسئولیت‌های خدماتی و پژوهشی در مؤسسات و نهادهای دولتی
– استفاده از کارشناس ارشد روانشناسی عمومی برای آموزش در مسائلی که مربوط به ارائه خدمات پژوهشی روانشناسی می‌شود
– آمادگی برای تحصیلات بالاتر در جهت تأمین کادر علمی دانشگاه‌ها و سایر مراکز پژوهشی

کارشناسی ارشد روان‌سنجی

هدف از پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد روان‌سنجی (سنجش و اندازه‌گیری)، تربیت افراد متخصصی است که با جنبه‌های نظری و کاربردی در زمینه‌های مربوط به‌اندازه گیری و ارزیابی خصوصیات مختلف افراد انسانی و مهارت‌های او، آشنایی کافی داشته و توانایی به‌کارگیری آن را در موفقیت‌های شغلی و در آموزش و پرورش داشته باشند.

افرادی که در کارشناسی ارشد روان‌سنجی (سنجش و اندازه‌گیری) فارغ‌التحصیل می‌شوند با استفاده از تئوری کلاسیک اندازه‌گیری و تئوری‌های ویژگی پنهان و همچنین تشکیل تجربی آزمون‌های استعداد تحصیلی باید بتوانند در سطوح وسیعی از سنجش آموزشی و تربیتی را انجام دهند و با اجرای آزمون‌های تشخیصی و افتراقی، قادر به انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های شغلی و تحصیلی باشند.

هدف از پذیرش و تربیت افراد در کارشناسی ارشد روان‌سنجی (سنجش و اندازه‌گیری) به شرح ذیل می‌باشد:

– انتخاب افراد اصلح چه در مؤسسات آموزشی چه در مشاغل خصوصی و دولتی از طریق سنجش دقیق و خصوصیات افراد
– طبقه‌بندی افراد از نظر استعداد و خصوصیات روانی در گروه‌های مختلف از طریق سنجش توانایی‌ها و خصوصیات روانی
– طبقه‌بندی و جایگزینی افراد و یا تغییر مشاغل آن‌ها از طریق سنجش خصوصیات ذهنی و خلقی افراد
– ارزشیابی کفایت تخصصی و آموزشی برای گرفتن مدرک و مجوز کار
– ارزشیابی تحصیلی
– استفاده از کارشناس ارشد روان‌سنجی در امور تحقیق و پژوهش
– استفاده از کارشناس ارشد روان‌سنجی در ارزیابی درون داد و برون داد سازمان‌ها و نهادها
– استفاده از کارشناس ارشد روان‌سنجی برای تهیه آزمون‌های استاندارد

کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی سازمانی

روانشناسی صنعتی سازمانی شامل مطالعه‌ی علمی رابطه میان انسان و دنیای کارش و افرادی که در طول زمان کاری با آن‌ها برخورد می‌کند، می‌باشد. در واقع روانشناسی صنعتی سازمانی با رفتار آدمی در محیط‌های کاری در ارتباط می‌باشد. برای آنکه سازمان‌ها و نهادهای کاری به بهره‌وری و پیشروی فزاینده‌ای برسند نیازمند این هستند که کارمندان بر حسب توانایی و مهارت‌ها و رغبت‌هایشان نقشی را بپذیرند و سازگار باشند تا انگیزه کافی برای کار داشته باشند و کیفیت شغلی به حد مطلوب برسد. هدف از پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد روان‌شناسی صنعتی سازمانی به شرح ذیل می‌باشد:

– روانشناسی کارکنان شامل تجزیه و تحلیل و طراحی مشاغل، برنامه‌ریزی نیروی انسانی، تأمین نیروی انسانی، آموزش کارکنان، ارزشیابی عملکرد، نظام‌های حقوق و مزایا و نظام پیشرفت شغلی
– رفتار سازمانی شامل انگیزش شغلی، نگرش‌های شغلی، ارتباطات، قدرت و نظارت، رهبری و تصمیم‌گیری فردی و گروهی
– بالندگی سازمانی شامل کاربردها و فنون برای بهبود فرهنگ، استراتژی، فرآیندها و ساختارهای سازمانی
– زمینه‌های مهم دیگری همانند روانشناسی مهندسی، روانشناسی حرفه‌ای، روابط صنعتی، روانشناسی مصرف‌کننده، روانشناسی مدیریت

کارشناسی ارشد روان‌شناسی

کارشناسی ارشد روان‌شناسی

منابع پیشنهادی کارشناسی ارشد روان‌شناسی

روانشناسی بالینی

نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی شفیع آبادی یا پروچسکا + روانشناسی بالینی مدرسان شریف

روانشناسی عمومی

هیلگارد + درسنامه و تست روانشناسی عمومی کتابخانه فرهنگ

روانشناسی مرضی

آسیب‌شناسی سلیگمن یا هالجین + بعضی از فصول کاپلان + کودکان استثنایی بهروز میلانی فر + روانشناسی مرضی مدرسان شریف

انگیزش، هیجان و فیزیولوژیک

انگیزش خدا پناهی + فیزیولوژیک خدا پناهی + انگیزش و هیجان و فیزیولوژیک پوران پژوهش (دکتر پیری)

روانشناسی رشد

لورا برک + مدرسان شریف

علم النفس

احدی و بنی جمال + مدرسان شریف

آمار و روش تحقیق

بهترین منبع مجموع آموزشی آمار روانشناسی و روش تحقیق روانشناسی دکتر افشین صفایی می‌باشد.
برای دیدن نمونه فایل آموزشی آمار کلیک کنید.

آمار

آمار

برای دیدن نمونه فایل آموزشی روش تحقیق کلیک کنید.

روش تحقیق

روش تحقیق

زبان تخصصی

یحیی سید محمدی مجموعه سؤالات کارشناسی ارشد با پاسخ تشریحی مدرسان شریف

بررسی دروس و آزمون کارشناسی ارشد روان‌شناسی ۹۶

زبان

درس زبان به روال هر سال شامل ۳۰ سؤال درک مطلب بود. ۵ متن که تقریباً هر متنی سه پاراگراف را به خود اختصاص می‌داد. محتوای متون شامل موضوعات مرتبط با روانشناسی بالینی از جمله اختلالات فوبیا، دوقطبی و شخصیت منفعل-پرخاشگر و همچنین مباحثی همچون تجربه سوگ و سنجش در روانشناسی بالینی می‌شد. از لحاظ سختی یا آسانی متون و سؤالات مطرح‌شده تفاوت چندانی با سال‌های گذشته وجود نداشت.

آمار و روش تحقیق

در این درس ۲۰ سؤال مطرح‌شده که نسبت سؤالات آمار به روش تحقیق مشابه سال‌های گذشته ۹ به ۱۱ بود. البته سؤالات به لحاظ میزان سختی و آسانی تفاوت زیادی با سؤالات این درس در کنکور ۹۴ و ۹۵ داشت و راحت‌تر بود. حتی سؤالات درس آمار که ۹ سؤال اول این درس را شامل می‌شود ماهیت توصیفی داشت. سؤالات روش تحقیق ۴ سؤال با مبحث روش‌های مختلف تحقیقی در روانشناسی مرتبط بود و مبحث روش آزمایشی نیز مثل هر سال بخشی از سؤالات را به خود اختصاص می‌داد. از کل سؤالات ۱۵ سؤال با تسلط کافی روی کتاب‌های مرجع پاسخگویی به این سؤالات قطعی بود و ۵ سؤال مفهومی بود.
با توجه به حجم زیاد منابع این درس توصیه می‌شود از منابع جامع و خلاصه استفاده شود.

روانشناسی مرضی و کودکان استثنایی

طبق سال‌های پیش ۲۰ سؤال را شامل می‌شد؛ که ۸ سؤال مربوط به مباحث کودکان استثنایی و مابقی سؤالات مباحث آسیب‌شناسی را به خود اختصاص می‌داد. سؤالات پیچیدگی بیشتری به نسبت سال‌های گذشته نداشت. در درس کودکان استثنایی علیرغم سال‌های گذشته که تعدادی از سؤالات را مبحث مهم عقب‌ماندگی و ناتوانی عقلانی تشکیل می‌داد در کنکور امسال هیچ سؤالی از این مبحث مطرح نشد. مباحث ناشنوایی، ناتوانی حرکتی، مشکلات ارتباطی و اختلالات فراگیر رشدی مباحث مطرح‌شده در درس کودکان استثنایی بودند. در درس آسیب‌شناسی روانی مباحث موردتوجه قرارگرفته: بیش فعالی، اختلالات عصبی شناختی، افسردگی، اسکیزوفرنی و مباحث نظری آسیب‌شناسی (مثل طبقه‌بندی اختلالات، دیدگاه‌های نظری و روش تحقیق) بود. نسبت سؤالات حفظی به مفهومی ۱۷ به ۳ بود.

روانشناسی رشد

تعداد سؤالات درس رشد همانند سال‌های پیش ۲۰ سؤال بود اما از نظر کیفیت و میزان سختی و آسانی، سؤالات به نسبت سال‌های گذشته پیچیده‌تر بود. مبحث پیاژه مثل هر سال نظریه‌ای بود که بیش‌ترین سؤالات یعنی ۴ سؤال را به خود اختصاص داد، مباحث نظری رشد (مثل رشد پیوسته و ناپیوسته، محیط و وراثت، اراده و اختیار) از دیگر سؤالات مطرح‌شده در درس رشد بود. نظریه اریکسون، مباحث مربوط به نوجوانی و هویت‌یابی، میان‌سالی، رویکردهای فرهنگی و سیستمی مثل نظریه ویگوتسکی، نظریه برونفن برنر دیگر سؤالات مطرح‌شده بودند.

طرح برخی مباحث که کمتر مورد توجه بود مثل نظریه فولر، ورنر و مونر شای سختی و پیچیدگی سؤالات این درس را افزایش داد. در کل حدود ۹ سؤال از کتاب روانشناسی رشد لورا برک، ۶ سؤال از کتاب ژنتیک منصور و ۵ سؤال از کتاب نظریه‌های رشد کرین بوده که البته به دلیل همپوشانی برخی مطالب در این کتاب‌ها ممکن است با خواندن یک کتاب به تعداد بیشتری از سؤالات پاسخ داد. حدود ۱۴ سؤال از کل سؤالات حفظی و بقیه مفهومی بودند.

علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی

تعداد سؤالات طرح‌شده برای این درس ۱۵ سؤال بود که دو رفرنس اصلی این درس یعنی کتاب‌های علم النفس احدی و بنی جمالی و شخصیت از دیدگاه اسلامی احمدی کاملاً مطالب را پوشش می‌داد. سؤالات به تفکیک هر مبحث شامل نظریه ابن‌سینا (۴ سؤال)، نظریه فارابی (۲ سؤال)، مبحث عقل (۲ سؤال)، غریزه و فطرت (۲ سؤال)، ملاصدرا، رابطه نفس و بدن می‌شود. شاید بتوان گفت تنها درسی که کاملاً ماهیت حفظی دارد همین درس است، حفظی بودن این درس علیرغم مشکلاتی که برای داوطلبان ایجاد می‌کند (فرار بودن و فراموش کردن مطالب) این مزیت را دارد که سؤالات طرح‌شده را می‌توان با تسلط روی مباحث پاسخ داد.

روانشناسی بالینی

مهم‌ترین و تخصصی‌ترین درس برای داوطلبانی که متقاضی قبولی در گرایش بالینی هستند و ضریب ۳ دارد. درس بالینی از جمله دروسی است که معمولاً داوطلبان چالش زیادی با آن دارند به دلیل حجم بالای منابع و گستردگی مطالب. آمادگی برای این درس آسان نیست. سؤالات درس بالینی را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: سؤالات مربوط به نظریات درمانی (و گاهاً آسیب‌شناسی روانی)، سؤالات آزمون‌های روانی، سؤالات مربوط به فرایند جلسه درمان و سؤالاتی که مباحث پایه بالینی را دربرمی گیرد. سؤالات امسال هم در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرد: ۳ سؤال از آزمون‌ها (که شامل آزمون فرافکن TAT و آزمون هوشی وکسلر)، ۹ سؤال از نظریات درمانی (پویشی، رفتاردرمانی و شناخت درمانی)، ۳ سؤال آسیب‌شناسی، ۲ سؤال مربوط به فرایند مصاحبه و درمان در جلسات و مابقی مبحث هوش و پایایی را شامل می‌شدند.

این درس علیرغم پیچیدگی که برای داوطلبان دارد نسبتاً در سطح خوبی طرح شده بود و سؤالات، سختی چندانی نداشت و دو کتاب اصلی این درس یعنی کتاب روانشناسی بالینی فیرس و نظریه‌های روان‌درمانی حجم بالایی از سؤالات را پوشش می‌دادند. مفهومی‌ترین درس در رشته روانشناسی، درس بالینی است که در سؤالات کنکور ۹۶ نیز ۹ سؤال حفظی و ۱۱ سؤال ماهیت مفهومی داشت.

روانشناسی عمومی

تغییر عمده این درس در تعداد سؤالات بود که از ۲۰ سؤال به ۱۵ سؤال کاهش داشت. سؤالات درس روانشناسی عمومی معمولاً طیف وسیعی دارد و اکثر فصول کتاب هیلگارد را شامل می‌شود. مباحث روانشناسی اجتماعی، دستگاه عصبی، ماهیت روانشناسی عمومی (رویکردهای مختلف)، هیجان، حافظه، شخصیت، روانشناسی نابهنجاری بیش‌ترین سؤالات را به خود اختصاص دادند. حدود ۵-۳ سؤال مفهومی و بقیه سؤالات درس عمومی حفظی بودند.

فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان

تعداد ۱۵ سؤال برای این درس در نظر گرفته شد که نسبت سؤالات فیزیولوژیک به انگیزش و هیجان ۹ به ۶ بود. کتاب مرجع این درس (فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان خدا پناهی) به خوبی سؤالات را پوشش می‌داد. بیشتر سؤالات درس فیزیولوژیک و انگیزش و هیجان ماهیت حفظی دارد به طوری که ۵-۳ سؤال مفهومی و بقیه سؤالات حفظی بودند.

روان‌شناسی تربیتی

مهم‌ترین و تخصصی‌ترین درس برای داوطلبانی که متقاضی قبولی در گرایش روان‌شناسی تربیتی هستند و ضریب ۳ دارد. درس تربیتی از جمله دروسی است که داوطلبان را با چالش‌های زیادی روبه رو می‌کند به دلیل وجود حجم بالای منابع و گستردگی مطالب. سؤالات درس تربیتی را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد: سؤالات مربوط به سبک‌های یادگیری، اهداف یادگیری، تقویت‌کننده‌ها، انگیزش و انواع حافظه. در این آزمون ۵ سؤال در مورد اهداف دروس، ۴ سؤال در مورد نظریه‌ها، ۳ سؤال در مورد تقویت‌کننده‌ها و انگیزش، ۳ سؤال در مورد سبک‌های یادگیری، ۴ سؤال در مورد انواع حافظه و یک سؤال هم در مورد اسناد بوده است. سؤالات این درس در این آزمون از سطح خوبی برخوردار بودند و بخش زیادی از سؤالات ساده و متوسط بودند. کتاب‌های اسماعیل بیابان‌گرد و علی‌اکبر سیف به خوبی این سؤالات را پوشش می‌دهند. ۱۵ سؤال مفهومی و ۵ سؤال حفظی بود.

هر آنچه داوطلب کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی باید بداند.

محصولات مرتبط

آمار روانشناسی
روش تحقیق روانشناسی

اخبار مرتبط

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد۹۷
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد۹۷
اصلاحیه دفترچه و امکان مجدد ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد۹۷
مرحله دوم تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۹۶
تمدید مهلت ثبت‌نام مرحله دوم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۶
ثبت‌نام مجدد آزمون کارشناسی ارشد۹۷
توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ۹۷
انتشار سؤالات آزمون کارشناسی ارشد۹۷
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد۹۷
اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد۹۷
آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۷
اصلاحات اولیه دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۷

p
p

دیدگاه ها بسته شده است