آمار دکتری حسابداری

آمار کارشناسی ارشد سنجش از دور
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۸
جمع‌بندی آمار کارشناسی ارشد
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸

آمار دکتری حسابداری
بی شک مرور و جمع‌بندی دروس پیش از آزمون گامی تأثیرگذار به سوی موفقیت در کنکور دکتری است.
مجموعه آموزشی دیجی درس بسته جمع‌بندی آمار را برای داوطلبین آزمون دکتری حسابداری فراهم نموده‌است.
مدرس این مجموعه بی نظیر، دکتر افشین صفایی استاد فرهیخته کشور در دروس آمار و روش تحقیق هستند.
با استفاده از این مجموعه به سرعت نکات کنکوری درس آمار را آموخته و برای آزمون دکتری آماده می‌شوید.
وب سایت: https://www.digidars.co
تلفن:۰۹۳۷۴۱۹۵۵۹۲