آمار کنکور دکتری و کارشناسی ارشد

آمار آزمون دکتری و کارشناسی ارشد
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸
آمار و روش تحقیق پاسخنامه دکتری ۱۳۹۶
فروردین ۱۶, ۱۳۹۸

آمار کنکور دکتری و کارشناسی ارشد

آمار در آزمون دکتری و کارشناسی ارشد(۲)-دکتر افشین صفایی
تحلیل سئوالات دکتری و کارشناسی ارشد حسابداری و مدیریت توسط استاد برتر آمار دکتر افشین صفایی مبدع روش URL در آموزش آمار در سایت www.digidars.co
تلفن: ۰۹۳۷۴۱۹۵۵۹۲