فیلم‌های پاسخ تشریحی دیجی درس

مجموعه نکته و تست آمار
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸
بسته آموزشی روش تحقیق
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸

فیلم‌های پاسخ تشریحی دیجی درس

در فیلم‌های پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری آموزش از طریق حل تشریحی سؤالات کنکورهای گذشته صورت می‌گیرد.
در این مجموعه مباحث آمار و روش تحقیق مرور می‌شوند.
نکات کنکوری این دروس توسط دکتر افشین صفایی به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
فیلم‌‌های پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد و پاسخ تشریحی کنکور دکتری دیجی درس برای داوطلبان رشته‌هایروانشناسی، روانشناسی تربیتی و مشاوره تهیه‌شده‌اند.

تلفن: ۰۹۳۷۴۱۹۵۵۹۲

وب سایت: https://www.digidars.co