فروشگاه

جلسه دهم آمار- تحلیل واریانس
۱۰- جلسه دهم آمار- تحلیل واریانس
آبان ۱۰, ۱۳۹۶
روش تحقیق جلسه اول
روش تحقیق جلسه اول
آبان ۱۶, ۱۳۹۶

جلسه یازدهم آمار-رگرسیون

۳۵,۰۰۰تومان

یکی از انواع روش‌های تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی) تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد. تحقیقات همبستگی را می‌توان بر حسب هدف به سه دسته تقسیم کرد: الف) مطالعه همبستگی دو متغیری، ب) تحلیل رگرسیون و ج) تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس.

در تحقیقاتی که از تحلیل رگرسیون استفاده می‌شود، هدف معمولاً پیش‌بینی یک یا چند متغیر ملاک (متغیر وابسته) از یک یا چند متغیر پیش‌بین(متغیر مستقل) است. چنانچه هدف پیش‌بینی یک متغیر ملاک از چند متغیر پیش‌بین باشد از مدل رگرسیون چندگانه (Multiple Regression) استفاده می‌شود.

این فیلم آموزشی که بخشی از بسته آموزشی آمار است، با هدف آماده‌سازی داوطلبین آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکتری تهیه گردیده‌است. از آنجا که در هر آزمون تحصیلات تکمیلی چه دکتری و چه کارشناسی ارشد حداقل دو سؤال از مبحث رگرسیون و همبستگی مطرح می‌شود، این مجموعه با بررسی همه زوایا و نکات تشریحی و کنکوری این مبحث تلاش کرده است داوطلبین را از هر منبع دیگری بی‌نیاز نموده و به مرز آمادگی کامل در این حوزه برساند.
رزومه دکتر افشین صفایی

توضیحات

جلسه یازدهم آمار ، همبستگی و رگرسیون

در فیلم آموزشی جلسه یازدهم آمار دو مفهوم همبستگی و رگرسیون موردبررسی قرار می‌گیرند.

همبستگی

در این آموزش پس از تحلیل رابطه همبستگی بین متغیرها، رگرسیون و پیش‌بینی که رابطه نزدیکی با آن دارند، بررسی خواهند شد.
تا قبل از این مبحث روش‌هایی که ارائه شد برای توصیف یک متغیر به‌کاربرده می‌شدند.
اما خیلی منطقی است که توجه کنیم بسیاری از پدیده‌ها حاصل رابطه بین بیش از یک متغیر هستند.
قبل از مشاهده فیلم چند نکته را با هم به اختصار مرور کنیم و بعد به سراغ کلاس درسمان برویم.
ارتباط بین دو یا چند متغیر را همبستگی می‌گویند. 
وجود همبستگی بین متغیرها، به این معنی نیست که یک متغیر، علت متغیر دیگر است.
در آمار، همبستگی به رابطه بین دو یا چند متغیر که قابل تبدیل به مقدار هستند، اطلاق می‌شود.
شاخص آماری که میزان و حدود رابطه بین متغیرها را نشان می‌دهد، ضریب همبستگی (Correlation Coefficient) نامیده می‌شود.

سؤالی که مطرح است اینست‌که وقتی مقدار یک ضریب همبستگی داده شده‌است (مثلا ۰٫۸۹- یا ۰٫۹۵)، یک محقق چه نتیجه‌ای از این اعداد باید بگیرد و سؤال پایه‌ای‌تر، این اعداد از کجا آمده‌اند؟ و چه رابطه‌ای بین کوواریانس و ضریب همبستگی وجود دارد و اصلاً چه ضرورتی وجود دارد که با وجود محاسبه کوواریانس باید به سراغ محاسبه ضریب همبستگی رفت.

در فیلم آموزشی جلسه یازدهم آمار این مفاهیم بطور کامل موردبحث و تحلیل قرار گرفته و شما را تا مرز آمادگی برای پاسخگویی به هر نوع تست در این حوزه آماده می‌کند.

رگرسیون

زمانی که بین دو متغیر همبستگی وجود داشته‌باشد، می‌توان نمره فردی را در یک متغیر از طریق متغیر دیگر برآورد یا پیش‌بینی کرد.
دقت پیش‌بینی به شدت همبستگی بین متغیر پیش‌بینی‌کننده و پیش‌بینی‌شونده بستگی دارد.

– چنانچه همبستگی بین متغیرها کامل باشد، پیش‌بینی کامل و دقیق امکان‌پذیر است.
– اگر همبستگی بین متغیرها کمتر از کامل باشد، پیش‌بینی ما برآورد خوبی ارائه می‌دهد ولی کامل و دقیق نیست.
– هرچه همبستگی بین متغیرها بالاتر باشد، به همان اندازه پیش‌بینی دقیق‌تر خواهد بود.

چنانچه همبستگی بین متغیرها در پیش‌بینی کامل نباشد، پدیده رگرسیون رخ می‌دهد.
به این معنی که در چنین شرایطی نمره‌های پیش‌بینی‌شده به میانگین نمونه نزدیکتر است تا به نمره‌های پیش‌بینی‌کننده.

– میزان همبستگی بین دو متغیر، حدود یا مقدار اتفاق رگرسیون را تعیین می‌کند.
– چنانچه همبستگی کامل باشد، جهت هر نمره در متغیر مستقل با جهت هر نمره در متغیر وابسته همسان و همتراز است و پدیده رگرسیون یا اتفاق نمی‌افتد و یا وجود ندارد.
– رگرسیون زمانی اتفاق می‌افتد که همبستگی بین دو متغیر کامل نباشد.

در بخش رگرسیون این فیلم آموزشی، پیش‌بینی نمره‌های استاندارد، رگرسیون به سمت میانگین، خط رگرسیون، ملاک حداقل مجذورها، محاسبه شیب و عرض از مبداء خط رگرسیون، خطای استاندارد برآورد و ضریب تعیین برای خط رگرسیون موردتحلیل قرار گرفته و تست‌های متعددی تشریح شده‌است.

تضمین دو تست در آزمون شما با این فیلم آموزشی

توضیحات تکمیلی
توضیحات تکمیلی

مباحث مطرح شده در این آموزش:
1) تعریف همبستگی و مقایسه آن با روابط علی در پژوهش های آزمایشی
2) تعریف کوواریانس و ضریب همبستگی پیرسون و کاربردهای آنها
3) تعریف ضریب تبیین و کاربردهای آن در تفسیر نتایج آماری
4) معرفی خط رگرسیون به صورت مفهومی از پایه
5) آموزش یافتن معادله خط رگرسیون بر اساس داده های مسئله
6) ارتباط بین ضریب همبستگی و شیب خط رگرسیون
7) حل و تشریح تعداد زیادی از تستهای آزمونهای گذشته

Reviews(0)

Customers' review

5 stars 0 0 %
4 stars 0 0 %
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “جلسه یازدهم آمار-رگرسیون”