آمار کارشناسی ارشد مدیریت

آمار کارشناسی ارشد حسابداری
فروردین ۲۰, ۱۳۹۸
مجموعه نکته و تست آمار
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸

آمار کارشناسی ارشد مدیریت

با توجه به نیاز داوطلبان و موانع موجود در کلاس‌های حضوری مجموعه دیجی درس بر آن شد تا به جهت رفع این نیاز مجموعه فاخری را تهیه نماید. در این مجموعه به مرور و جمع‌بندی درس آمار و بررسی نکات و تست‌های آن در کنکور کارشناسی ارشد پرداخته شده‌است. مباحث مربوط به تست‌ها توسط دکتر افشین صفایی از پایه تدریس و با مثال‌های مختلف آموزش داده‌ شده‌اند.

تلفن: ۰۹۳۷۴۱۹۵۵۹۲

وب سایت: https://www.digidars.co/