بسته آموزشی روش تحقیق

فیلم‌های پاسخ تشریحی دیجی درس
فروردین ۱۸, ۱۳۹۸
آمار آزمون دکتری و کارشناسی ارشد
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸

بسته آموزشی روش تحقیق
بسته آموزشی روش تحقیق – دکتر افشین صفایی

بسته آموزشی روش تحقیق برای داوطلبین آزمون ارشد و دکتری تهیه شده است.
برای اطلاعات بیشتر با تلفن ۰۹۳۷۴۱۹۵۵۹۲ تماس حاصل بفرمایید.
وب سایت: www.digidars.co