پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد

آمار و روش تحقیق پاسخنامه دکتری ۱۳۹۶
فروردین ۱۶, ۱۳۹۸
پاسخ تشریحی روانشناسی مشاوره علوم تربیتی ۹۷
فروردین ۱۶, ۱۳۹۸

پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد فیلم های پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد با هدف افزایش تسلط داوطلبین برای قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ۹۸ مجموعه روانشناسی تهیه شده اند. در فیلم های پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد آموزش ازطریق بررسی تشریحی سؤالات کنکور و نکات مربوط به آن صورت می گیرد. امید است که داوطلبان برای پاسخگویی به سؤالات آمار و روش تحقیق در کنکور کارشناسی ارشد آماده شوند. سایت آموزشی دیجی درس- دانشگاهی در خانه

تلفن: ۰۹۳۷۴۱۹۵۵۹۲