کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
دی ۱۰, ۱۳۹۶
دکتری تربیت بدنی، مدیریت ورزشی
دکتری تربیت بدنی، مدیریت ورزشی
دی ۱۲, ۱۳۹۶

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی اغلب با نگرشی نو به مفهوم یادگیری و با استفاده از نظرات اصولی و روان‌شناسانه بهترین نوع و روش استفاده از وسایل آموزشی را در جهت افزایش کیفیت یادگیری ارائه نمایند. هدف از پذیرش دانشجو در کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی به شرح زیر است:

– طراحی، اجرا و ارزیابی نظام آموزشی
– آموزش بهترین شیوه تدریس به معلمان و بهترین شیوه تدوین کتب درسی به مسئولین نظام آموزشی

رشته تکنولوژی آموزشی زیرمجموعه‌ای از رشته‌های علوم تربیتی بوده و در مقطع کارشناسی ارشد بدون گرایش است.
از سال ۱۳۹۶ تمامی گرایش‌های علوم تربیتی در یک مجموعه ادغام‌شده‌اند.

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

منابع کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)

تافل رهنما (ابراهیم نظری تیموری)، انتشارات رهنما
زبان عمومی زیر ذره‌­بین جلد ۱ و ۲ انتشارات نگاه دانش
۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل
انگلیسی برای دانشجویان علوم تربیتی (منصور کوشا)، انتشارات سمت
خلاصه مباحث اساسی کارشناسی ارشد زبان تخصصی روان‌شناسی و علوم تربیتی (جواد خلعتبری)، انتشارت پردازشگران

روان‌شناسی تربیتی

روانشناسی پرورشی نوین (روانشناسی یادگیری و آموزش)، تألیف دکتر علی‌اکبر سیف، انتشارات دوران
روانشناسی تربیتی (پروین کدیور)، انتشارات سمت
روانشناسی تربیتی (روانشناسی آموزش و یادگیری)، تألیف دکتر اسماعیل بیایانگرد، انتشارت ویرایش

روش‌ها و فنون تدریس

کلیات روش‌ها و فنون تدریس (امان‌الله صفوی)، انتشارات معاصر
مهارت‌های آموزشی و پرورشی (روش‌ها و فنون تدریس)، تألیف حسن شعبانی، انتشارت سمت
الگوهای جدید تدریس، تألیف بروس جویس، امیلی کالهون و مارشا ویل (ترجمه محمدرضا بهرنگی)، انتشارت کمال تربیت
روش‌ها و فنون تدریس (اسکندر فتحی آذر)، انتشارات دانشگاه تبریز

تکنولوژی آموزشی

مقدمات تکنولوژی آموزشی (محمد احدیان)، انتشارت بشری
مبانی نظری تکنولوژی آموزشی (هاشم فردانش)، انتشارات سمت

سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت

اندازه‌گیری، سنجش و ارزیابی آموزشی (علی‌اکبر سیف)، انتشارت دوران
سنجش و اندازه‌گیری (منصوره سعید الذاکرین و محمد نفیسی)، انتشارات اندیشه رفیع
روان‌سنجی (سنجش و اندازه‌گیری)، تألیف نصرالله فرجی، انتشارت پوران پژوهش

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

اصول و مفاهیم اساسی برنامه‌ریزی درسی (کوروش فتحی واجارگاه)، انتشارات علم استادان
نظریه‌های برنامه درسی، تألیف جی، پی، میلر (ترجمه محمود مهر محمدی)، انتشارت سمت
فرهنگ‌های برنامه درسی (نظریه‌ها)، تألیف بلوتین ژوزف و دیگران (ترجمه محمود مهر محمدی و همکاران)، انتشارات سمت
برنامه‌ریزی درسی مدارس، تألیف الف. لوی (ترجمه فریده مشایخ)، انتشارات مدرسه
چند مبحث اساسی در برنامه‌ریزی درسی (علی شریعتمداری)، انتشارت سمت
مبانی برنامه‌ریزی آموزشی (یحیی فیوضات)

ضرایب و تعداد سؤالات هر درس در آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی سال ۹۶

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی دارای یک دفترچه و شامل ۲۸۰ سؤال است. زمان پاسخگویی به سؤالات ۱۸۰ دقیقه است.
تأثیر معدل کارشناسی در این آزمون حداکثر ۲۰% است و به صورت تراز اعمال می­‌شود. معدل مؤثر معدلی است که با توجه به دانشگاه محل تحصیل کارشناسی در ضریبی بین ۱ تا ۱/۱ ضرب می­‌شود.
رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد دارای ۳۲ واحد درسی است که شامل ۲۸ واحد دروس اصلی و تخصصی و ۴ واحد پایان­‌نامه است.

بررسی دروس و آزمون سال ۹۶

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی، فرانسه)

تعدادی از سؤالات این درس مرتبط زبان عمومی و بقیه سؤالات مربوط به متون تخصصی علوم تربیتی می‌باشد. زبان عمومی شامل مطالب گرامری، لغات و اصطلاحات عمومی است. سرمایه‌گذاری در این درس با توجه به ضریب آن می‌تواند منجر به کسب نتایج مطلوب در آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی شود.

روان‌شناسی تربیتی

این درس از دروس مهم در آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی است و ۲۰ سؤال به آن اختصاص می‌یابد. درس روانشناسی تربیتی شامل مباحثی از جمله تعاریف روانشناسی تربیتی، مراحل و اهداف آموزشی، طبقه‌بندی اهداف آموزشی، نظریه‌های رشد شناختی و رفتاری یادگیری، سنجش و ارزیابی، نظریه‌های خبر پردازی یادگیری، انگیزش و یادگیری روش‌های مختلف آمورش، مطالعه و یادگیری است. داوطلبان با تمرکز و دقت در مطالعه این درس می‌توانند درصد خوبی را در آزمون کسب نمایند.

روش‌ها و فنون تدریس

این درس در کنار مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی از مهم‌ترین دروس در آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی به شمار می رود و تسلط بر آن نقش تعیین‌کننده‌ای در آزمون خواهد داشت.

تکنولوژی آموزشی

مفاهیمی ازجمله مباحث نظری تکنولوژی آموزشی، روند، باید و نبایدهای طراحی، اجرا و ارزشیابی وسایل آموزشی در این درس مطالعه می‌شوند.

سنجش و اندازه‌گیری در تعلیم و تربیت

این درس از دروس آسان در آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی به شمار می‌آید. مقیاس‌های اندازه‌گیری، دسته‌بندی آزمون‌های روانشناسی، انواع ارزشیابی و جهت‌دهی برای پیشرفت تحصیلی، بررسی انواع آزمون‌ها، نمره‌گذاری و تحلیل آزمون و استفاده از روش‌های آماری از جمله مباحث مطرح‌شده در این درس هستند.

مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی

این درس در کنار درس روش‌ها و فنون تدریس از مهم‌ترین دروس در آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی می‌باشد. مباحثی از قبیل تهیه برنامه‌ریزی آموزشی، اجرای برنامه‌ریزی آموزشی کشور و ارزیابی آن، آموزش در اجتماع، تشخیص کاستی‌ها در نظام آموزشی، آماده سازی رئوس برنامه‌ریزی درسی، تهیه و تولید مواد و وسایل آموزشی و اجرای برنامه‌های درسی جدید در این درس موردمطالعه قرار می‌گیرند. این درس ازجمله دروس آسان در آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی به شمار می رود و تسلط کافی بر آن با توجه به ضریبی که دارد، منجر به کسب نتایج مطلوب خواهد شد.

ظرفیت پذیرش دانشگاه­‌ها در سال ۹۶

– روزانه: ۵۴ نفر
– نوبت دوم: ۳۳ نفر
– پیام نور: ۲۰ نفر

نمونه کارنامه‌های آزمون کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی سال ۹۵

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی

اخبار مرتبط

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد۹۷
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد۹۷
اصلاحیه دفترچه و امکان مجدد ثبت‌نام آزمون کارشناسی ارشد۹۷
مرحله دوم تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ۹۶
تمدید مهلت ثبت‌نام مرحله دوم تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۹۶
ثبت‌نام مجدد آزمون کارشناسی ارشد۹۷
توزیع کارت ورود به جلسه آزمون کارشناسی ارشد ۹۷
انتشار سؤالات آزمون کارشناسی ارشد۹۷
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد۹۷
اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد۹۷
آغاز انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۷
اصلاحات اولیه دفترچه انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ۹۷

m
m

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *